Jurnalul meu

avort cosmic

 


 

PRIMĂVARĂ ZDRELITĂ

abia împung – din pomi – corniţele de flori

cu frică îndurând fulger de vânt

a îngheţat – sub frunţi – orişice gând

sub scoarţa de copaci pornesc ninsori

 

e-o primăvară frântă şi zdrelită

precum dreptatea în regat tiran:

stelele tulburi măsluiesc elită

şi cerul însuşi e doar loc viran…

 

umedul deget mi-l înalţ în aer

călăuzind urgia spre-altă zare…

dar nu-s – schimbat etern – decât alt fraier:

 

lepros – degetu-mi carne-ori har nu are!

…nici flori – nici sori – saharian văzduhuri

nu pot fi leac la cancerul din duhuri!

***

 

HRISTOS ŞI SISIF

 

Te-am văzut – furişat – speriat şi schimbat

suind – din nou – cenuşile Golgotei:

pălmuit între groaze – -ntrebai: „ce-a contat?!”

sângele Tău gâlgâit – sclifosirea cocotei?

 

delirând –zebraţii zarafi! – chefuiesc

chirăie-n toi de văzduh – Drac Mamona!

…Hristoase-al Iubirii – privind – ochii-ţi cresc:

lume la-altar fariseic – multiplică-Ţi clona!

 

 

…pustie de Tine – biserica veche

colcăie viermi într-un piept de schelet

scuipând Crucea Lui Hrist – Crima joacă-n balet!

 

…mut e Malco – zodie-orbită-n ureche…

…munţi tot urci şi cobori – arzând decisiv:

în noapte semeni – cumplit – cu Sisif!

***

PUTEREA MISTICĂ

 

cei slabi şi nevolnici – smeriţi

visători – cu feţe-acoperite de

eclipse – au şi ei

puterea lor vie – asemenea

firelor de nisip care se întorc şi

pipăie

febril – jur-împrejur închegând – reconformând-o mistic

Faţa Prealuminatei Pietre – de la care toate se

trag şi

nuntesc : Pământul cel ce se mohorăşte – pe măsură ce

şovăie  se-ntunecă – şi

Apa – da – grumazul de Lebădă-al Apei – sfânt izvorâtă-ţâşnită-iscată

Sânge şi-Azur –  din

cheile şi cleştile

Pietrei Lunare – Mântuirea şi

Sublima Mândrie – Focul cel veşnic pus pe

hârjoană şi jocuri şi harţă – precum şi – mai

ales – Aerul – neastâmpăratul – profet şi

isteric – schimbătorul şi atât de credincios

aureolat în jurul

Pietrei Solare – Aer

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top