Stiri

Brand-ul Muzeului ASTRA pentru 2007

„Tradiţia fără modernitate este o înfundătură dar modernitatea fără tradiţie este o curată şi totală nebunie” (Contele de Sansbury)"

 

    Muzeul ASTRA şi-a lansat noile reprezentări grafice de promovare a programului cultural pentru Capitala Culturală Europeană 2007. În acest context, campania de promovare, a tot ceea ce şi-a propus Muzeul să ofere publicului, se poate defini prin noul logo, realizat de recunoscutul grafician Stefan Orth.    Astfel, simbolul ce va reprezenta cele 25 de proiecte ale Muzeului ASTRA, în anul 2007, surprinde trei ipostaze de înţelegere şi cunoaştere a instituţiei de către public.

     Dimensiunea cultural – europeană (o configuraţie circulară a personajului cu stelele simbol ale Uniunii Europene), prin care, Muzeul ASTRA doreşte să se adreseze unui public, a cărui principal motiv de vizitare este de a se regăsi în acest spaţiu.  “…CERCUL, forma geometrică absolută, care dă sentimentul de completitudine, de întreg, care pentru noi înseamnă, din 2007, Uniunea Europeană, exprimă: deschiderea şi permeabilitatea culturală manifestată de Sibiu de-a lungul secolelor, acceptarea tuturor elementelor de influenţă cultural europeană,… exprimă integrarea noastră în Uniunea Europeană.” Corneliu Bucur – Director General Muzeul ASTRA. Dimensiunea cultural – istorică (două lucarne simbol arhitectural care de această dată reprezintă cunoaşterea şi înţelegerea, dar în aceiaşi măsură legătura oraş – sat ), reprezintă pentru Muzeul ASTRA, cunoaşterea şi înţelegerea unui simbol al interacţiunii dintre civilizaţia rurală şi cea urbană. Muzeul ASTRA oferă vizitatorului o călătorie iniţiatică, o poveste despre Europa.     “Doar aşa se mărturiseşte şi se împlineşte un ideal apărut după război potrivit căruia şansa într-o perspectivă modernă şi într-o competiţie universală a Europei este de a se exprima la nivelul tuturor resurselor şi valorilor de potenţial pe care le are.” (C.B.)           

    Cea de a treia dimensiune este definită de imaginea de ansamblu; un personaj pozitiv (fară nume sau poate, Muzeul ASTRA), care se bucură, alături de noii prieteni, pentru destinaţia descoperită. Este copilaria Europei …iar Muzeul ASTRA o reprezintă.   

    Muzeul ASTRA se pregăteşte de peste zece ani pentru a deveni una din marile vedete de frontispiciu ale Capitalei Culturale Europene. Recunoaşterile şi aprecierile, de cele mai multe ori internaţionale, încurajează instituţia, în a-şi continua misiunea de promovare a valorilor cultural tradiţionale într-un context din ce în ce mai mult internaţionalizat, iar din 2007, European. Noul context European, definit de două importante evenimente pentru România (intrarea în Uniunea Europeană) şi pentru Sibiu (titlul de Capitală Culturală Europeană) găseşte instituţia sibiană „…capabilă să reprezinte printr-un patrimoniu original, de expresie şi de interes european, propria identitate cultural istorică şi etnografică a poporului român,…o instituţie emblematică pentru România, care va fi receptată pe plan european ca una dintre cele mai importante instituţii continentale”. (C.B.)

    Pentru Programul Capitalei Culturale, Muzeul ASTRA vine cu un Program de 25 de proiecte, pe masura titlului auspiicilor care le subsumează, adoptând sintagma: „Tradiţia fără modernitate este o înfundătură dar modernitatea fără tradiţie este o curată şi totală nebunie” (Contele de Sansbury), definindu-se drept un program „…amplu de manifestări cultural ştiinţifice şi artistice, un program de divertisment şi de mare interes turistic şi recreativ, un program de o subliniată tentă de interactivitate cu turiştii, un program de empatie generală pentru toate categoriile de vârstă”(C.B). În completarea acestui program, vin preocupările Muzeului pentru a face publicului, care intră pe porţile instituţiei, o bună primire, petrecerea cât mai instructivă a timpului, ofertarea de servicii cât mai generoase şi diverse în toate planurile (informaţional şi de petrecerea şi de acel climat de bună simţire în momentul vizitării, ţinând seama şi de grandoarea muzeului, de condiţiile cu totul excepţionale a parcului din Dumbrava Sibiului). Pentru toate acestea Muzeul ASTRA se aşteaptă la vizitatori. La mulţi vizitatori. La vizitatori din Sibiu, „…cu o detenta culturală care să-i facă întru totul compatibili,  responsabili şi demni de noua calitate de a fi locuitorii unei cetăţi capitale culturale europene. La turişti care să-şi distribuie cu discernământ câmpul de interese, încât Muzeul ASTRA să deţină un loc preferat din punctul de vedere al vizitării. La turişti tineri, din toată Europa, pentru redescoperirea Europei răsăritene (este petru prima dată, în această parte a continentului, când o ţară se revelează şi este investită cu cea mai înaltă calitate, din punct de vedere al preţuirii patrimoniului său cultural)”(C.B.).  

    Iniţiată în urmă cu o săptămână, campania de comunicare a acestor noi valori, are în vedere o dezvoltare fără precedent a imaginii şi mesajului pe care Muzeul ASTRA îl are pentru locuitorii şi vizitatorii Capitalei Culturale a Europei.     

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top