Carte

Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000

Zestrea  culturii române


De aproximativ zece ani scriitorul, cercetătorul şi promotorul cultural Constantin Toni Dârţu, preşedintele filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor, în mod constant şi periodic scoate cu ajutorul luminii tiparului câte un nou volum din marea enciclopedie a culturii, ştiinţei, artei, cultelor şi inteligenţei româneşti ”Personalităţi române şi faptele lor-1950-2000 “, care, la spre sfârşitul anului 2010, a ajuns la volumul XLIII.

Aşa cum subliniază în “Cuvânt înainte “ regretatul academician Cristofor Simionescu, preşedintele de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România- Filiala Iaşi, aceste volume se constituie într-un adevărat ”cap de pod pesteultimile decenii ale secolului XX “.

Aşa cum spunea autorul, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al sănătăţii, odiseea acestui ingenios demers va continua spre beneficiu culturii române.În cele 43 de volume, apărute până în prezent, descoperim, aşa cum scrie prof.dr.Leon Dănăilă, membru titular al Academiei Române, în deschderea volumului despre care facem vorbire, ”oameni excepţionali din ţara noastră, cu influenţă pozitivă asupra profesiei şi comunităţii în care trăiesc, încearcă să refelcte realizările contemporane din fiecare zonă de activitate şi câmp de interese “, iar regretatul prof.univ.dr.DHC Crişan Mircioiu aprecia în “Cuvânt înainte “, datat aprilie 2009, că în această enciclopedie ”Sunt oameni care au aşezat cultura şi ştiinţa românească în rândul celor ale ţărilor europene şi au pregătit terenul pentru noile generaţii ale începutului de mileniu “.

Constantin Toni Dârţu în “Cuvânt înainte “ la volumul XLIII, precizează”O ţară distrusă şi dezorientată a avut parte de aceşti oameni deosebiţi care s-au angajat în lupta cu ruinele războiului, cu înapoierea tehnologiei, cu o cultură a majorităţii, submediocră, construind şi lăsând în urma lor ceva palpabil şi durabil “.

În cele 43 de volume au fost cuprinse peste o mie de personalităţi, dintre care zeci de membri ai Academiei Române şi ai altor academii din lume, zeci de slujitori ai bisericilor , indiferent de confesiune, zeci de profesori universitari doctori, sute de poeţi, eseişti, romancieri, pictori, sculptori, muzicologi, regizori de teatru şi film, critici literari, actori, cadre militare şi renumiţi dizidenţi politici- eroi ai neamului nostru care au luptat pentru binele naţiunii şi au sfârşit în închisorile communiste. Volume fiind un evantai policrom al spiritualităţii româneşti, păstrătoare al însemnelor acestor personalităţi lăsate ca moştenire neamului la sânul căruia au trăit.

În ultimul volum, despre care facem vorbire, sunt cuprinşi mari personalităţi ai ştiinţei şi culturii neamului nostru, cum sunt: prof.univ.dr.membru al Academiei Române Ştefan Marius Milcu ”Un aristrocat al ştiinţelor “; Delia Corina Dan, medic primar, doctor în ştiinţe medicale, o luptătoare pentru sănătatea inimii noastre; prof.univ.dr. Florea Marin, un isoriograf al memoriei medicinei româneşti; scriitorul, isoricul, ing.Caşin Popescu, un luptător pentru drepturile istorice ale României; prof.dr.Valeriu Achim, un inspirit cronicar al istoriei Maramureşului; poetul, publicistul, eseistul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene, preşedintele fondator al Ligii Scriitorilor din România, un neobosit luptător pentru democratizarea lumii scriitorilor şi al drepturilor acestora; pictor, scenograf, scriitor Elena Forţu, un ambasador al culturii româneşti în Brazilia; prof.pictor Virginia Brănescu, un depozitar al sufletului românesc; inginer restaurator structuri istorice Mircea Gh.Leţiu, un iubitor de biserici,  păstrătoare a istoriei noastre, sentiment răsfrânt în reconstrucţia acestora; actriţa Violeta Tănasă, ştiind că frumuseţea fizică este trecătoare, doar cea sufletească rămâne; prof. univ.dr.ing.Valer Gabrian, un luptător pentru democraţia şi dreptatea socială, eseu apărut cu sprijinul material al pictorului  Sorin Spiridon Gâtu; jurist.asist.univ. drd. Adriana Rodica Mureşan, preocupată de domeniul specific României în drumul ei spre integrare Europeană; colonel (R ), aviator Gheorghe Suba-Geo, aviator roman pentru Cartea Recordurilor; PS.Emilian Lovişteanu, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Şi volumul de faţă, cuprinzând 15 personalităţi, ne descoperă că aceşti oameni, slujitori ai culturii şi ştiinţei româneşti, sunt căutătorii acelui ”filon de aur “ care conţine noul, şi acest efort trebuie consemnat şi apreciat. Datorită căutărilor progresează şi se extinte universal culturii şi ştiinţei. Ei nu confundă valoarea căutării, lupta pentru a da naştere unor noi percepte, opere şi tehnologii cu valoarea în sine a rezultatelor căutărilor. Datorită pasiunii pentru căutarea noului, ei nu au uitat că scopul strădaniei lor nu este noul, de dragul noului, ci utilitatea acestuia în folosul omului şi societăţii, inclusiv al frumosului. Referitor la artă filozoful grec Constantin Tsatsos scria:”Fiecare artă în parte exprimă epoca ei. Dar vai şi  amar dacă  exprimă numai epoca respectivă. Adevărata artă exprimă toate epocile, pentru că îl exprimă pe om “ .

Valoarea cercetării depusă de Constantin Toni Dârţu, în a  scrie marea enciclopedie, pentru a descoperii adevărul în operele şi viaţa acestor personalităţi, izvorăşte din iubirea de oameni, din dorinţa de a lăsa posterităţii esenţa rezultatelor unor cercetări, a unor opere, inclusiv viaţa exemplară a acestora. Valoarea cercetării care urmăreşte descoperirea  personalităţilor şi faptele lor se sprijină nu numai pe rezultatul final al lucrărilor ci şi pe viaţa acestora ca întreg, indivizibilă cu opera. Autorul acestor volume ştie să privească din mai multe unghiuri anasmblul formării acestor personalităţi, să pătrundă frumuseţea unei opera, fiindcă îi priveşte altfel decât matematicianul, care caută sensul unei formule geometrice, sau decât istoricul, care caută cauzele şi consecinţele unui eveniment. Ultimii doi urmăresc cunoaşterea adevărului, în timp ce Constantin Toni Dârţu urmăreşte înţelegerea şi rezultatul benefic pentru societate a demersului personalităţilor în a doua jumătate a veacului XX.

Apreciind munca de sisif şi de cercetare a lui Constantin Toni Dârţu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, dr.Artur Silvestri, anunţa printr-o scrisoare decernarea Premiului Patrimoniului Român, pe anul 2006, acestui autor al marii enciclopedii române.

În condiţiile intrării în Europa şi a fenomenului de globalizare, când o parte din valorile naţionale vor trece în uitare, această enciclopedie” Personalităţi române şi faptele lor, 1950-2000 “ va fi “lada de zestre “ păstrătoare a acestor nestemate ale culturii, ştiinţei şi artei româneşti. Prin aceste valori omenirea ne va cunoaşte.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top