Carte

Intre siglele de aur ale culturii valahilor: DBLR

Dicţionarul biografic al literaturii române, de Aurel Sasu, vol. I (A – L; pagini A-4: 888), II (M – Z; pagini A-4: 896), Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.

        O lucrare lexicografică esenţială, „cea mai completă pe domeniu“, biruită de un singur bărbat destoinic şi de câţiva colaboratori, nu de forţele vreunor institute, uniuni / asociaţii, fundaţii etc., a cărei siglă de aur, DBLR, şi-a făcut loc recent în panoplia cercetătorilor, este Dicţionarul biografic al literaturii române, de Aurel Sasu, vol. I (A – L; pagini A-4: 888), II (M – Z; pagini A-4: 896), Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.

DBLR , prin cele 2301 articole, asigură „informaţii la zi“ despre 2301 scriitori, din epoca umanismului religios / cronicăresc ― Antim Ivireanul, Axinte Uricariul, Miron Costin, Dosoftei, Macarie, Ion Neculce, Simion Dascălul, Simion Ştefan, Grigore Ureche, Varlaam ş. a. ― şi până în epoca resurecţiei şi a revoluţiei paradoxismului (1960 / 1965 – 1989 / 2000), fiind reprezentate admirabil direcţiile (tradiţionaliste / moderniste), curentele (culturale / literare), generaţiile (tipice: the transience generation, high tide generation, the generation of deep clearness, „promoţiile“ de după al doilea război mondial: „şaizecistă“, „şaptezecistă“, „optzecistă“ etc.), regiunile geografiei literare valahe contemporane din fostul spaţiu al Daciei lui Burebista / Regalian: Romania, Basarabia / Republica Moldova, Voivodina / Serbia, Maramureşul, Bucovina, Basarabia Sud etc. – părţile rupte de Stalin din trupul României şi dăruite Ukrainei, Timoc (partea din Bulgaria şi partea din Serbia), Macedonia etc., acordând atenţie totodată şi scriitorilor din „diaspora“, din Canada şi Statele Unite ale Americii, până în Rusia, Japonia, China, Australia etc.

Sperăm că  ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Â¢ la ediţia a doua a DBLR ― Aurel Sasu va cuprinde şi scriitorii valahi / dacoromâni din prima jumătate a mileniului creştin: Niceta Remesianu (aprox. 340 – 416), Ieronim (aprox. 345 – 405), Auxenţiu Durostoreanu (aprox. 348 – 420), Maximin de Dacia / Dacoromânia (aprox. 350 – 430), Ioan Cassian (29 februarie 360 – 23 iulie 435), Iulian („apostatul“ / „rebelul“, împărat între anii 361 – 363), Betranion de Tomis (aprox. 320 – 25 ianuarie 381), Aethicus Dunăreanu (d'Ister; 370 – 435, aprox), Teotim I de Tomis (aprox. 361 – 20 aprlie 425) ş. a. (cf. Sfântul Ioan Cassian, A douăzeci şi patra convorbire duhovnicească ― cu „postfaţa“ de 133 de pagini A-5, Zalmoxianism şi Creştinism în Dacoromânia, Patria Sfântului Ioan Cassian de Ion Pachia Tatomirescu ―, Timişoara, Editura Aethicus, 1999). 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top