Diploma de atentie

“Drepturile omului”…

Ce “drepturi” are omul obişnuit, omul “de treabă” al zilelor noastre?

 

În vremurile noastre, tocmai pentru că se repetă, până la ridicol şi cumplită demagogie, sintagma “drepturile omului“- efectul ei este nu de confirmare a unor astfel de drepturi ci de sfidare neruşinată a însăşi esenţei umane. Ce “drepturi” are, CU ADEVÄ‚RAT, omul obişnuit, omul “de treabă” al zilelor noastre? Dreptul la autoamăgire, prin omisiunea (imbecilă, dar cu esenţe satanice) a Adevărului. Căci gorila din tine (şi nu omul) are dreptul să urle. Şi, după urletele dezlănţuite, chiar ea, gorila din tine, gorila stupidă a instinctelor josnice din tine va cădea într-o tăcere posacă, buimacă, neputincioasă, deznădăjduită. Câtă vreme tu-instinctivul îţi evitai sinele uman, acest sine uman se deprecia, se lehămetea de legătura cu corpul tău fizic. Şi te părăsea. Şi, dacă, la început, o făceai pe gorila – la sfârşit erai doar gorilă. Un biet şi neajutorat animal, pradă oricărui viclean vânător sau neguţător de sclavi, sau neguţător de animale pentru circ (tot sclave). Căci o gândire înăbuşită de instinctualitate duce la sclavia fiinţei care a acceptat această înăbuşire( devenind complice la această înăbuşire). Şi iată cum “drepturile omului” devin, în realitate, dreptul de a te autoimbeciliza, prin instinctualizare, prin despiritualizare( începută printr-o despiritualizare provocată), prin lipsa de coordonare morală a voinţei( căreia, în mod normal, ar trebui să i se subordoneze instinctele, pentru ca fiinţa umană să rămână între hotarele ei şi să i se creeze premizele educaţiei morale viitoare).

În virtutea acestor aşa de zelos trâmbiţate “drepturi ale omului“( trâmbiţare făcută cu o perseverenţă năucitoare “perseverare diabolicum”… căci este o perseverenţă întru triumful spiritelor malefice) există un pact (i)moral-social tacit (un pact, de fapt, impus de “conducătorii gândirii noastre” – propaganda mondială iudeo-masonică), prin care pact oamenii trebuie să (se) satanizeze, în gând, vorbă şi faptă. Tot ce se spune că este legionar, de tip legionar…, să satanizeze cămaşa verde …şi, în special, numele lui CORNELIU ZELEA CODREANU. În consecinţă, cine vede o carte cu titlu referitor la conducătorul şi formatorul spiritual al LEGIUNII ARHANGHELUL MIHAIL trebuie să-şi acopere (ipocrit sau nu) ochii, de parcă i s-ar fi arătat cea mai obscenă imagine, de parcă ochii lui ar fi întâlnit însăşi vedenia Doamnei Ciumă  (“Ciuma Verde“…) . Trebuie să plece de unde a văzut cartea, de parcă n-ar fi văzut-o să facă spălături ablutive, la ochi şi la creier, să scape de îngrozitoarea vedenie. Să scape de epidemia (periculoasă) de moralitate, de demnitate umană.

Această îngropare a capului în nisip, care se traduce prin formarea omului laş opus omului corect şi direct, care este legionarul adevărat, în viziunea lui CZC  marchează asemănarea de esenţă a celor două regimuri: cel comunist şi cel capitalisto-liberal €“ ambele, odrăslite (în ultimele două veacuri, fiind puse în fiinţă mondială) de către iudeo-masonerie, încă din sânul otrăvit al Revoluţiei regicide franceze..

Ce înseamnă ocolirea, ca sub stare de transă hipnotică, a adevărului legionar, ca şi a oricărui adevăr solidarizator pentru oameni (cele două adevăruri coincid, întru Hristos-Adevărul Unic) ? Refuzul vindecării de egoismul josnic, menţinerea, cu obstinaţie, a necurăţeniei din “grajdurile lui Augias”, în sufletul uman. E mult mai comod (ne-a învăţat propaganda iudeo-masonică) să fii “liber”, adică să nu-ţi asumi obligaţia de a răspunde de tine însuţi, de îndeplinirea, de către tine însuţi, a obligaţiilor faţă de Dumnezeu, Neam (ca entitate atemporală, anistorică, DIVINÄ‚), Patrie-comunitate istorică (comunitate-comuniune între Pământ – şi oamenii care-şi îndreaptă în acelaşi fel Rugăciunea şi Privirea, Sufletul şi Glasul, spre Cer) – şi, în concluzia acestor misiuni îndeplinite: faţă de tine însuţi. E mult mai comod să fii ticălos  şi să te ticăloşeşti în mod progresiv-accelerat – decât să fii om-erou, prin lupta, în primul rând, cu tine însuţi pentru Morală, împotriva Răului metafizic (mondial şi cosmic; în planul socio-terestru actual, acest rău are şi faţa iudeo-masonică…).

 Căci masoneria, prin fantasticul bombardament informaţional-dezinformaţional , mass-media etc. vrea să distrugă ideea că omul (prin creaţia lui Dumnezeu) nu are un statut involutiv, de fiară vicleană ci unul evolutiv, eroic şi sacral, de Om Hristos: omul nu există prin sine şi pentru sine, ci omul se confirmă pe sine prin intermediul divinităţii şi al lumii create de Dumnezeu (creată înăuntrul şi înafara fiinţei corporal-fizice). Omul terestru are statut tranzitiv, intermediat: el este un “vicar” (reprezentant şi înlocuitor al altcuiva, superior, în lume). Abia când conştientizează acest statut, omul are dreptul (dar abia atunci!!!) să vadă treapta următoare şi s-o urce: treapta intranzitivităţii. De ce ? Pentru că atunci când va conştientiza împlinirea sa prin Dumnezeu omul va accede la fiinţa sa morală: omul, fiinţă de apă şi foc, de suflet şi Duh – omul se va dizolva, ca entitate aflată în permanentă contradicţie (cu sine şi cu mediul) şi se va revărsa spre/în Totul Originar, spre/în Sinea Spirituală Supremă. Un ocean solar de moralitate (Adevăr, Frumos şi Bine) va fi imaginea globală a Noului Ierusalim, din Apocalipsa/Viziunea lui Ioan.Â

“Globalizarea-mondializarea”, “era informaţională puterea prin informatică”( al treilea val) cf. Alvin şi Heidi Toffler, în PUTEREA ÎN MIŞCARE, ŞOCUL VIITORULUI, AL TREILEA VAL etc.- “noua ordine economică”, €œeuroregiunile economice”, euromoneda” etc. nu sunt decât simulacre hidoase, pervertitoare ale imaginii terestre a planului divin simulacre satanizate , inventate şi construite deja (sau pe cale de a fi construite, conform unui plan extrem de minuţios şi de riguros!) de iudeo-masonerie. Scopul: a abate gândul şi voinţa omului de la căutarea Sinei Spirituale-Hristos şi a-l deturna, pe om, printr-o acţiune tenace şi tembelizantă, spre corpul fizic, înfundându-l, tot mai mult, în sclavia lenei de gândire, în sclavia materiei . “Societatea de consum” este exact opusul ÎNVIERII SPIRITUALE A NEAMURILOR (conceptul lansat şi analizat al lui Corneliu Zelea Codreanu, în cartea sa vizionară de căpătâi, Pentru legionari). Nu e normal un “sat mondial/global”( globalizarea…), cum este cel preconizat de Mc Luhan – câtă vreme Spiritul fiecărui Neam are Arhanghelul său. Nu e normal să-ţi lepezi personalitatea spirituală (ca tendinţă spre găsirea Sinei Spirituale-HRISTOS) şi să te abandonezi, în mod alienant, cătuşelor groaznice ale maşiniloe cibernetice, calculatoarelor, Internetului (care, dacă nu sunt utilizate cu măsură, rezervă şi înţelepciune – elimină, treptat, orice capacitate reflexivă umană, aruncând fiinţa umană într-o teribilă schizofrenie). Este complet imoral să-ţi predai, de bună-voie, valorile tale spirituale şi materiale, pt. a-ţi fi absorbite şi pervertite, esenţial, de zone mult mai intens luciferizate decât zona ta (cazul propuselor, şi, parţial, îndeplinitelor, euroregiuni economice, euromonedei etc.)

S-au creat, prin acţiunea sistematică şi foarte conştiincioasă, foarte perseverentă şi tenace (căci Asmodeu este harnic…) a iudeo-masoneriei mondiale:

a- Â pe de o parte, premizele haosului moral şi, deci, ale haosului axiologic şi semantic;

b- pe de altă parte, condiţiile naşterii unui limbaj dichotomic, de tip maniheist, în alb şi negru – Satan şi Dumnezeu. Doar atât că semantica se vrea inversată. Se vrea. Se va şi reuşi, oare, întrutotul? Asta depinde de forţa noastră de rezistenţă, prin Duh şi Rugăciune!!!

Poate că, fără să-şi dea seama, demonul (care e inteligent, dar nu înţelept) se va învinge singur: sunt mult mai uşor de urmărit şi de evitat (când ai fost avertizat asupra prezenţei rafinamentului satanic în lume) cele mai subtile capcane ale acestei spiritualităţi bolnave şi invertite, vicioase şi viciate de elemente luciferice.

Căci, la un moment dat, pe când demonul, căzut în capcana propriei transe hipnotice, a propriului delir subminator, tot ţese şi plănuieşte ţesături de cât mai mârşave şi adânci rele –  omul, având în el, pe de o parte, anticorpul neîncrederii în toate, pe de altă parte, fie şi o umbră din lumina dumneueiască, fie şi un rudiment de sentiment moral – se poate trezi şi se poate întreba: “Ce se întâmplă cu mine, cu rostul meu în lume? Ce fac eu, de fapt în ce scop şi pentru cine? €œ( de fapt, tot Lucifer l-a învăţat pe om întrebarea: iată dubla faţă a forţelor luciferice bune în temperanţă, autodistructive în exces). La un moment dat, excesul de subtilitate al spiritelor luciferizate se transformă în imbecilitate. Când toţi oamenii de bună-credinţă şi neparalizaţi de mirajul devastator al comodităţii şi iresponsabilităţii, nemăcinaţi total de cariul inerţiei spirituale(egotiste şi autodistructive) îşi vor fi dat seama de acest lucru  separarea grâului de neghină va fi mult mai simplă iar blocarea evoluţiei Spiritului Uman spre stadiul de SPIRIT/DUH MORAL va înceta. Atunci, omule de pe întreg Pământul – CZC va deveni însăşi conştiiinţa ta morală. Pentru că el este trimisul pe Pământ al Arhanghelului Spiritului/Duhului: ARHANGHELUL MIHAIL. Fiinţa ta, omule, se va identifica, spiritual, cu Logos-ul lui CZC. Mişcarea Legionară, deci, nu numai că nu va dispărea (atât de mulţi spun că ea a devenit ceva vetust, exclusiv de domeniul trecutului… uitând sau ignorând că preceptele Legiunii Arhanghelului MIHAIL s-au răspândit până în…Brazilia! – …Mişcarea Anaue!), ci va deveni unica şansă ontologică a Umanităţii Terestre, trezită spre Re-Îndumnezeire! ÎNVIATÄ‚!!!

Dar, pentru a ajunge la acest stadiu de maturitate spirituală, ai nevoie de ajutorul Duhului lui CZC. De al “alchimiei” sale de Duh, expusă, cu maximă deschidere spirituală, atât în Pentru legionari, cât şi în Cărticica şefului de cuib (despre care Nae Ionescu spunea că este cea mai uluitoare carte de exerciţii de iniţiere întru Duh, cronologic doar DUPÄ‚ Exerciţiile spirituale ale lui Ignaţiu de Loyola 1491-1556!), Circulări şi manifeste, Însemnări de la Jilava…Mulţi vor spune, probabil: “dar dacă toată povestea asta cu iudeo-masoneria şi lupta împotriva ei sunt o înşelăciune naivă, gloanţe-n vânt? ” Să acceptăm, dacă vreţi, şi această variantă căci, în univers, totul trebuie lăsat să-şi viseze posibilitatea (până când visul i se transformă în coşmar). Dar lupta pentru a deveni tu însuţi, pentru a-ţi concentra toate forţele spirituale, spre a deveni EROU sau ZEU acestea nu mai pot fi gloanţe-n vânt. CZC îţi oferă, prin Logos-ul său esoteric, şansa de a-ţi întrevedea sinele paradisiac, sinonim cu ROMÂNIA EXORCIZATÄ‚, de a întrevedea (împrumutând vizionarismul Căpitanului!) “GRÄ‚DINA HESPERIDELOR”, din mistica HYPERBOREE (de fapt, Paradisul Creştin, ca esenţă ontologică a Noului Ierusalim ioanic…) : “… o mare mulţumire îmi luminează acum conştiinţa: o Românie legionară (n.n.:: spaţiu iniţiatic, sacral) şi-a înfipt, ca un pom, rădăcinile în carnea inimii noastre. Ea creşte din dureri şi din jertfă, şi ochii noştri plini de nesaţ, o privesc înflorind., luminând zările şi veacurile, cu strălucirea şi măreţia ei….”(Pentru legionari, p. 475).

…Da, dar acest Paradis, prin care umanitatea se autorecuperează, se dobândeşte nu prin libertinajul “drepturilor omului”, ci prin ascultarea de Dreptatea Lui Dumnezeu, prin implicarea TOTALÄ‚ (“creşterea”/REFACEREA omeniei omului şi Neamului “din dureri şi din jertfă”) a Duhului, în procesul sublim de re-îndumnezeire, prin Înviere…Căci Învierea Duhului Neamului, ca expresie a stării de comunitate/comuniune creştină AUTENTICÄ‚ ŞI JERTFELNICÄ‚, individul pus în slujba Neamului (ca entitate dumneueiască! şi, în niciun caz, “inutilă şi vetustă”, cum tot de asurzeşte “Duşmanul”, pe toate căile mediatice!)/Comunitatea care va transcende Umanitatea, întru Noul Adam, Omul Paradisiac Mântuit/Înviat (iar nu a omului ca fiinţă stingheră, egoistă şi instinctuală!).

Cu alte cuvinte, omul SÄ‚ NU FIE LIBER DE RESPONSABILITATEA CETÄ‚Å¢II, omul să părăsească stadiul de “cerşetor” egoist de “drepturi” egoiste, şi să devină Luptător Demn şi Eroic, contra ispitelor satanice (implicate în pofte, instincte, moşteniri genetice proaste etc.), să devină ALTRUIST, să purceadă la efortul de Duh Autojertfitor, chiar Martir, pentru Mântuirea Comunităţii/Omenire, singura ipostază în care poate să Â devină FRATELE LUI HRISTOS, adică să “ÎNVIE”, dimpreună cu toţi cei deşteptaţi întru Duh!!!

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top