Diploma de atentie

De ce sa citim Biblia

/ De ce să citim Biblia /

Nu există  suficiente superlative atunci când este vorba despre Biblie. De-a lungul întregii istorii, aceasta este cartea care s-a bucurat de cea mai largă circulaţie. Politicianul britanic William E. Gladstone, din secolul al XIX-lea, a spus: „Biblia poartă amprenta Caracterului special al Originii, şi o distanţă incomensurabilă o desparte de toate celelalte cărţi”. În  aceeaşi ordine de idei, împăratul francez Napoleon Bonaparte, impresionat evident de scripturi, a precizat: „Biblia nu este o carte oarecare, ci o «fiinţă vie» cu o putere care învinge tot ce i se opune.” Biblia este cartea cea mai veche, cea mai tradusă, cea mai citată, cea mai respectată şi cea mai influentă. Probabil că este şi cea mai controversată. Şi, cu certitudine, este cartea care a supravieţuit celor mai multe interdicţii, arderi şi opoziţii violente. Din nefericire însă, există un superlativ care nu mai poate fi aplicat Bibliei. Ea nu mai deţine recordul de a fi şi cartea cea mai citită din lume.

Cu toate că unii oameni s-ar putea să aibă o Biblie pusă pe undeva prin casă, mulţi se consideră prea ocupaţi pentru a-şi mai găsi timp să o şi citească. Odinioară, lectura constituia, în general, o îndeletnicire plăcută. Acum însă, majoritatea oamenilor preferă să-şi petreacă timpul liber privind la televizor sau făcând alte lucruri. Cei care încă mai citesc câte puţin preferă, de obicei, ceva uşor, care să nu pretindă prea mult efort. Lectura Bibliei pretinde concentrare, iar majoritatea oamenilor nu se mai concentrează asupra a ceea ce citesc.

Totuşi, Biblia nu a supravieţuit numai pentru a fi uitată pe un raft. Există motive întemeiate pentru care ea ar trebui să fie citită.

Termenul „Biblie” provine din cuvântul grecesc biblia, care înseamnă „cărţi mici”. Aceasta ne aminteşte faptul că Biblia este compusă din mai multe cărţi – unele dintre ele nefiind chiar atât de mici! Totalitatea cărţilor Sfintei Scripturi au fost scrise de aproximativ 40 de bărbaţi, foarte deosebiţi între ei, printre care regi, profeţi, un cioban, un încasator de impozite, un medic, şi aceasta în decursul unei perioade de 1610 de ani; nu a existat nicio posibilitate de a se înţelege între ei cu privire la ce vor scrie. Cu toate acestea, scrierile lor concordă chiar şi în cele mai mici amănunte. În mod sigur, aceştia au fost inspiraţi de o Sursă superioară. Un scriitor biblic a spus: „nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit conduşi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). Ceea ce este valabil în cazul profeţiilor scripturale este valabil şi pentru restul Bibliei. Aceste „cărţi mici” de inspiraţie divină sunt pline de gândurile înalte ale lui Dumnezeu.

Să ne gândim, de exemplu, la Predica de pe munte a lui Isus – o capodoperă a artei de a preda –, din Matei, capitolele 5 – 7. în această predică, el ne învaţă, printre altele, cum putem găsi adevărata fericire, cum putem rezolva neînţelegerile dintre noi, cum trebuie să ne rugăm şi cum putem avea o atitudine echilibrată faţă de lucrurile materiale. Cuvintele lui Isus sunt azi tot atât de practice şi pline de forţă ca şi atunci când au fost rostite.

Pentru ca cineva să înţeleagă cât de armonios sunt legate între ele diferitele părţi ale Bibliei, trebuie să o citească şi să o studieze personal.

Astăzi este uşor ca cineva să posede un exemplar personal al Bibliei. Cel puţin unele dintre aceste „cărţi mici” sunt disponibile în limbile vorbite de 98 % din populaţia lumii. Din acest motiv, este trist faptul că mulţi oameni nu sunt interesaţi să afle ce anume are de spus Biblia pentru ei. Poate că epoca noastră este o epocă ştiinţifică, dar Cuvântul lui Dumnezeu este încă „de folos ca să înveţe” într-un mod remarcabil. El dă sfaturi sănătoase cu privire la moralitate, relaţii interumane şi multe alte subiecte. Mai mult decât atât, Biblia oferă unica speranţă sigură pentru un viitor paşnic.

Din prima carte a Bibliei aflăm cum au început problemele omenirii. Ultima carte ne arată că întregul pământ va deveni un paradis, sau o grădină frumoasă. De la început până la sfârşit, Biblia relatează evenimente petrecute pe parcursul a mii de ani şi ne ajută să înţelegem cum se împlineşte scopul lui Dumnezeu. Armonia ei internă este impresionantă, fiind un indiciu că această carte provine de la Dumnezeu.

Biblia este exactă din punct de vedere ştiinţific. Ea conţine informaţii care depăşeau cu mult cunoştinţele oamenilor din perioada în care a fost scrisă. De exemplu, cartea Leveticul cuprinde legi date poporului Israel din antichitate cu privire la carantină şi igienă. Popoarele vecine nu ştiau nimic despre astfel de lucruri. În plus, pe vremea când oamenii aveau tot felul de concepţii greşite cu privire la forma pământului, Biblia vorbeşte despre el ca despre un cerc sau sferă (Isaia 40:22). Biblia spune cu exactitate că pământul este „suspendat pe neant” (Iov 26:7). Desigur, Biblia nu este un manual de ştiinţă, dar este foarte exactă când se referă la subiecte ştiinţifice. De fapt, aşa ar şi trebui să fie o carte ce provine de la Dumnezeu, nu?

Biblia este exactă şi din punct de vedere istoric, oferindu-ne informaţii demne de încredere şi concrete. Relatările biblice conţin nu numai numele unor persoane, ci şi genealogia acestora (genealogia detaliată a lui Isus se află în Luca 3: 23 – 38).

Biblia oferă o orientare morală, indicând totodată soluţii eficiente la probleme cum sunt criminalitatea, foametea şi poluarea. Regretabil este însă faptul că puţini oameni mai consideră că ea ar avea vreo autoritate în asemenea domenii. Criticii moderni spun că Biblia este neştiinţifică şi contradictorie, că nu este decât o colecţie de mituri. Isus însă a declarat: „Cuvântul tău [al lui Dumnezeu] este adevăr” (Ioan 17:17). Faptele confirmă afirmaţia lui Isus mai degrabă decât pe cea a criticilor. Ele demonstrează istoricitatea Bibliei. În plus, remarcabila ei armonie, profeţiile ei adevărate, profunda sa înţelepciune şi sănătoasa ei influenţă asupra vieţii oamenilor, toate acestea demonstrează că Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu, aşa cum a scris şi apostolul Pavel: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi utilă pentru a instrui, pentru a mustra, pentru a îndrepta lucrurile, pentru a disciplina în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet echipat pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16, 17).

De vreme ce Biblia afirmă despre sine că este Cuvântul lui Dumnezeu şi nu al oamenilor, este raţional ca ea să elucideze întrebări la care numai Dumnezeu poate răspunde. De exemplu, ea explică de ce guvernele omeneşti nu pot instaura o pace durabilă; ea le arată oamenilor modalitatea de a găsi adevărata fericire; ea dezvăluie viitorul pământului şi al omenirii.

Motive pentru a examina Biblia


Biblia însăşi spune despre sine că este opera lui Dumnezeu, Creatorul neamului omenesc

            2 Timotei 3:16, 17: „Întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu şi utilă pentru a instrui, pentru a mustra, pentru a îndrepta lucrurile, pentru a disciplina în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet echipat pentru orice lucrare bună.”

            Apocalipsa 1:1: „O revelaţie a lui Isus Cristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru a le arăta sclavilor săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând.”

            Ar fi logic să ne aşteptăm ca mesajul lui Dumnezeu pentru tot neamul omenesc să fie disponibil în toată lumea. Biblia, în întregime sau în parte, este tradusă în circa 1.830 de limbi. Ea a ajuns să fie difuzată în miliarde de exemplare.

Profeţiile biblice explică semnificaţia stărilor din lume

            Mulţi conducători ai lumii recunosc faptul că omenirea se află în pragul dezastrului. Biblia a profeţit aceste împrejurări cu mult timp înainte; ea explică semnificaţia precum şi deznodământul lor (Luca 21:21 – 31). Ea ne arată ce trebuie să facem dacă dorim să supravieţuim iminentei distrugeri mondiale şi să avem perspectiva de a obţine viaţă eternă în condiţii drepte, aici pe pământ. – Psalmii 37:10, 11, 29.

Biblia ne permite să înţelegem scopul vieţii

            Ea răspunde la întrebări ca acestea: Care este originea vieţii? (Faptele Apostolilor 17:24 – 26); De ce existăm pe pământ? Oare numai ca să trăim doar puţini ani, în care să smulgem tot ce putem de la viaţă şi apoi să murim? (Geneza 1:27, 28; Ioan 17:3).

Biblia ne arată cum putem obţine chiar acele lucruri pe care cei ce iubesc dreptatea le doresc cu ardoare

            Biblia ne spune unde putem găsi o societate sănătoasă, persoane care au o adevărată iubire (Ioan 13:35), cum putem fi siguri că vom avea hrana necesară pentru noi şi familia noastră (Matei 6:31 – 33), cum putem fi fericiţi în ciuda condiţiilor dificile care ne înconjoară (Luca 11:28).

Lectura Bibliei nu trebuie să aibă însă drept obiectiv simpla parcurgere a materialului, ci înţelegerea sensului general al acestuia, cu intenţia de a-l reţine. E important şi să meditezi puţin asupra conţinutului. Este adevărat, Biblia e o carte voluminoasă, dar de ce nu aţi citi-o pe porţiuni mici? Dacă veţi urma un program zilnic citind numai 15 minute pe zi aţi putea termina de citit întreaga Biblie într-un an. Foloasele vor fi mari deoarece, aplicând Scripturile, veţi putea să acţionaţi cu înţelepciune şi să vă bucuraţi de o viaţă bogată în recompense de ordin spiritual. De asemenea, veţi acţiona în armonie cu această poruncă dată cu mult timp în urmă conducătorului israelit Iosua: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să poţi face potrivit cu tot ce este scris în ea; căci atunci vei face să-ţi reuşească toate căile şi atunci vei prospera” (Iosua 1:8).

Din cele arătate până acum reiese clar că Biblia este o carte cu adevărat unică. Dar valoarea ei nu este dată doar de armonia internă, exactitatea ştiinţifică şi istorică, înţelepciunea practică şi profeţiile demne de încredere. Apostolul Pavel a scris: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi exercită putere şi este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât separă sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor, şi este capabil să discearnă gândurile şi intenţiile inimii” (Evrei 4:12).

Studierea „cuvântului” lui Dumnezeu, sau a mesajului său, din Biblie, ne poate schimba viaţa. Ne ajută să ne facem o autoanaliză foarte serioasă. Chiar dacă spunem, probabil, că îl iubim pe Dumnezeu, modul în care reacţionăm la ceea ce ne învaţă Cuvântul său inspirat, Biblia, va scoate la lumină adevăratele gânduri şi intenţii ale inimii.

Într-adevăr, Biblia este o carte de la Dumnezeu. Ea trebuie citită, studiată şi preţuită.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top