General

Apel pentru salvarea culturii romane vii

Ministerul Culturii […] duce o politică anticulturală, […]o politică de indiferenţă crasă faţă de valorile culturii române…

Către Preşedintele României,

Traian Băsescu

Primul Ministru,

Călin Popescu Tăriceanu

Ministrul Finanţelor Publice,

Sebastian Vlădescu

Ministrul Culturii şi Cultelor,

Adrian Iorgulescu

    Scandalul mediatic legat de gafele comise de Fondul Cultural Naţional a readus în actualitate câteva probleme referitoare la cultura română.

    Odată cu apariţia Fondului Cultural Naţional s-a creat, de la bun început, o confuzie, de care s-a profitat… firesc în contextul în care toate guvernele care s-au perindat după ´89 au dispreţuit cultura română vie, literatura română vie, aplicând o liberalizare brutală, nenuanţată, într-un domeniu fragil, vulnerabil şi esenţial pentru un popor, cum e cultura, inclusiv cultura scrisă. Consecinţa? Dispar vechi şi prestigioase edituri, se dizolvă instituţii prin care s-a creat România modernă, au dispărut ediţiile critice etc. România e singura ţară din Estul Europei, dacă nu chiar din lume, în care privatizarea a început cu domeniul culturii. Cum se manifestă, la modul concret, dispreţul guvernanţilor faţă de cultura română vie? E vorba, în primul rând, de bugetul alocat culturii: un buget jenant, de 0,16 % din PIB. Apoi, de alte, nu puţine aspecte. Ne vom limita la câteva. Bunăoară. În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor a existat un Departament de Cultură Scrisă, care, sub ministeriatul dlui R.Theodorescu, a fost desfiinţat, această subdiviziune transformându-se în Departamentul „Spectacole, Evenimente şi Cultură Scrisă”, bugetul – ultramodest! – alocat acestui domeniu de importanţă majoră, fiind, în consecinţă, redus considerabil. După venirea la conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor a dnei M. Muscă, am aşteptat, în chip firesc, o schimbare. Anunţul făcut atunci, apropo de înfiinţarea Fondului Cultural Naţional, ne-a bucurat; era vorba de o instituţie naţională, creată după modelul celei franţuzeşti, Centre National du Livre, o instituţie de sine stătătoare, ce oferă posibilitatea de a sprijini proiecte culturale de importanţă naţională. Când s-a înfiinţat acest Fond (acum mai puţin de un an), nici o clipă n-a fost vorba ca „sistemul” de subvenţionare de la MCC (defectuos, funcţionând cu mari, impardonabile, în esenţă nejustificate întârzieri, cu un buget sărăcăcios, funcţionând însă!!) să fie înlocuit prin această instituţie, numită Fondul Cultural Naţional. S-a creat o confuzie, a fost întinsă o plasă „operatorilor culturali”. S-a profitat, iar şi iar, de buna credinţă, de lipsa de solidaritate a artiştilor. În iarna-primăvara acestui an, 2006, am aflat că MCC nu va mai subvenţiona cultura scrisă. (E un fapt scandalos: Ministerul Culturii din România e singurul minister din lume, care nu-şi mai sprijină cultura scrisă. Singurul! În care alte ţări Ministerul Culturii şi-a luat mâna de pe cultura scrisă!?) Şi că obligaţiile privind subvenţionarea culturii scrise le va prelua Fondul Cultural Naţional. În consecinţă, au fost completate formularele afişate pe site-ul FCN. Formulare deocheate, cu capitole, subdiviziuni greoaie, contradictorii. Comisia FCN-ului, alcătuită din inşi necunoscuţi (cu excepţia dlui Th.Kleininger şi a dnei S.Sora) a funcţionat fără criterii, fără principii bine stabilite, încât au fost respinse câteva reviste de importanţă naţională, între care Viaţa românească, publicaţie care de curând şi-a sărbătorit centenarul, Contemporanul, publicaţie înfiinţată în 1881 (relativ recent a împlinit 125 de ani), Timpul, Revistele Academiei Române şi altele, iar sumele alocate publicaţiilor câştigătoare sunt ridicol de mici. Este descalificant pentru membrii comisiei FCN alcătuite din iluştri necunoscuţi, care sfidează revistele de cultură – veritabile instituţii ce fac parte din patrimoniul spiritual al României şi care se confruntă cu grave dificultăţi financiare. E un semnal grav: Ministerul Culturii ne demonstrează încă o dată că nu este interesat de sprijinirea culturii române vii, inclusiv a literaturii române vii. Ministerul Culturii (ne referim la toate administraţiile postdecembriste) duce o politică anticulturală, în esenţă antinaţională; o politică de indiferenţă crasă faţă de valorile culturii române; e literalmente un genocid ce se întâmplă, genocid care are ca ţintă cultura vie şi valorile vii, scriitorii, artiştii plastici, criticii, poeţii vii.

    Problema reală în perioada post-decembristă (la domeniul culturii ne referim) e că administratorii culturii au funcţionat consultându-se rareori cu creatorii. Astfel, ne-am trezit în plină impostură: eram şi mai suntem învăţaţi cum să ne facem meseria de indivizi neavizaţi, agresivi, cu pretenţii de „omul-ştie-tot”; se elaborează o lege referitoare la domeniul culturii şi ţi se pune în faţă textul acesteia, iar tu te uiţi în el cel puţin uimit, întrucât înţelegi că cel care a făcut legea respectivă habar n-are cum se face o carte, cum se lucrează o revistă. În consecinţă, nu se decontează decât costurile tiparului (o parte din acestea!), ca şi când revistele, cărţile ar fi scrise de fantome! Cultura română este dispreţuită de guvernanţii care uită – din ignoranţă, calcul meschin, răuvoitor, din nepăsare – că România modernă a fost construită inclusiv de scriitori, de oameni de cultură.

    În străinătate există o lege a sponsorizării eficientă, funcţională; revistele sunt sprijinite de Ministerul Culturii, de fundaţii cu tradiţia de a investi în cultură formată timp de secole, de organisme create de instituţiile statului, independente însă de stat. E suficient să urmăreşti activitatea Ministerului Culturii Francez, bine organizată şi pusă de acord cu Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cu Centre National du Livre. E de ajuns să ne uităm şi la alte ţări, ca, de pildă, Rusia, Spania, Suedia. În România însă tot, aproape tot ce întreprind funcţionarii culturii parcă ar fi gândit dinadins ca ea, cultura, treptat-treptat, să dispară.

    În mod greu explicabil, dl ministru Adrian Iorgulescu este de părerea că, în general, cultura română este bine sprijinită de instituţia pe care o conduce. Iar sumele alocate actualului birou Cultură Scrisă, Lectură Publică sunt suficiente.

    Atitudinea sfidătoare faţă de instituţiile naţionale a Fondului Cultural Naţional a readus, spuneam, în actualitate câteva probleme stringente. Astfel, prin acest Apel solicităm:

• Alocarea unui buget de 3 % din PIB culturii (suma de 0,16 la sută alocată la ora actuală este jenantă; argumentul „nu există bani pentru cultură” e un neadevăr strigător la cer, vehicularea căruia este descalificantă atât pentru Guvernul ţării, cât şi pentru Ministerul Culturii din România);

• Revederea, în regim de urgenţă, a Legii sponsorizării, care la ora actuală e departe de a încuraja sprijinirea culturii române vii; scutirea de impozite a membrilor Uniunilor de Creaţie (un model, în această ordine de idei, este Irlanda);

• Rejudecarea în regim de urgenţă a dosarelor de către o Comisie a FCN aleasă în cunoştinţă de cauză – e o măsură radicală, temporară însă, pentru a salva acest an editorial şi revuistic. (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România a cerut răspicat acest lucru într-un Protest; şi-a exprimat atitudinea faţă de degringolada provocată în sistemul editorial de FCN şi revista Contemporanul într-un Comunicat de Presă);

• O altă măsură stringentă e desprinderea FCN de MCC; înlocuirea conducerii FCN – ce este, la ora actuală, o caricatură a proiectului lansat şi discutat în presa scrisă şi TV publice şi private acum mai bine de un an – cu o echipă de profesionişti; coordonarea activităţii între MCC, ICR, Uniunea Scriitorilor şi FCN, în scopul sprijinirii, promovării (în ţară şi străinătate) a culturii române;

• Crearea în cadrul MCC a unui Departament distinct „Cultura Scrisă” (alcătuit din câteva Birouri: Cultura Scrisă, Promovarea Culturii Scrise, Lectură/Achiziţii publice) şi alocarea acestui Departament a unui buget egal cu cel al Departamentului Patrimoniu Cultural Naţional;

• Revenirea la „sistemul” de altădată de subvenţionare a culturii scrise în cadrul MCC; excluderea din competiţie a publicaţiilor/editurilor obscure; crearea unor comisii ai căror membri, fiind bine informaţi în privinţa peisajului editorial naţional, să facă publice proiectele câştigătoare cel târziu pe 15 martie. ( Şi nu în august, septembrie sau octombrie, cum se întâmplă în ultimii ani. În contractele încheiate cu editorii de carte şi reviste să se includă o clauză distinctă: executarea plăţilor de către MCC timp de 10 zile de la predarea lucrărilor; anul trecut au fost înregistrate întârzieri de plată de până la cinci luni.)

    Sunt măsuri stringente. Fără acestea supravieţuirea culturii române vii este imposibilă. Nu acceptăm să fim trataţi în continuare cu dispreţ. Nici discreditaţi de nişte „experţi” ai FCN care – incredibil! – după ce ne descalifică, ne solicită prompt (culmea!) sprijinul în obţinerea unor fonduri suplimentare. La FCN Caragiale s-ar simţi acasă. 

    Prin noi, prin marile valori româneşti, ţara noastră, în timp, poate să-şi schimbe imaginea în lume, care, se ştie, este, la ora actuală, execrabilă. „Noi” înseamnă cărţile noastre. Tablourile, sculpturile, spectacolele noastre. „Noi” înseamnă revistele naţionale: România Literară, Contemporanul, Convorbiri Literare, Timpul, Steaua, Familia, Vatra, Dacia Literară, Cronica, Viaţa Românească, Jurnalul Literar, Poesis. Şi altele. Câteva. Puţine. „Noi” înseamnă editurile noastre.

    Vom publica acest Apel în toată presa din ţară până se vor lua măsuri exacte, prompte. Îndemnăm la solidaritate colegii din presă, Radio şi TV. Numai fiind solidari, vom deveni puternici. Iar opinia noastră – într-o falsă, interminabilă tranziţie, în care s-au instaurat aculturaţia, vulgaritatea, ţopenia, amatorismul, impostura, dispreţul faţă de valorile prin care s-a construit România modernă – va fi auzită.

    Ora noastră se apropie!

Nicolae Breban, scriitor, membru corespondent al Academiei Române, director (Contemporanul); Aura Christi, scriitor, redactor-şef (Contemporanul); Andrei Potlog, editor (director, Editura Ideea Europeană); Marian Victor Buciu, critic şi istoric literar, profesor (Universitatea din Craiova); Lucia Dărămuş, scriitor (redactor, Prosaeculum, Transilvania); Cristian Negoi, editor (manager IT, Contemporanul); Ion Ianoşi, scriitor, profesor universitar (Membru de onoare al Academiei Române); Janina Ianoşi, traducător; Maria Ştefănescu, arhitect; Sorin Ştefănescu, arhitect; Călin Căliman, critic de cinema (Contemporanul); Dana Duma, critic de cinema, profesor (Contemporanul); Henri Zalis, critic şi istoric literar (Contemporanul); Alexandru Ştefănescu, scriitor (Contemporanul); Nicolae Marinescu, scriitor, profesor, director (Mozaicul); Constantin M. Popa, profesor, critic şi istoric literar (Mozaicul); Gabriel Coşoveanu, critic şi istoric literar, redactor-şef adjunct (Mozaicul); Luminiţa Corneanu, critic literar (redactor Mozaicul); Ion Mureşan, scriitor (Verso, Cluj); Mihaela Chiriţă, director imagine (Mozaicul); Ionel Necula, scriitor; Alina Beiu-Deşliu, scriitor (lector, Editura Ideea Europeană); Adriana Liciu, traducător (redactor, Editura Ideea Europeană); Claudia Maria Radu, profesor de istorie; Rodica Grigore, lector. Univ., Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu); Ileana Cudalb, scriitor (Coreea); Gabriel Cucuteanu, director/economist (Fundaţia Timpul); Dieter Schlesak, scriitor (Italia); Rodica Diaconu, redactor (Editura Eminescu); Adrian-Paul Iliescu, scriitor, profesor univ. de filozofie (Universitatea din Bucureşti); Robert Şerban, scriitor, jurnalist; Liana Saxone-Horodi, pictoriţă (Haifa, Israel); Mirel Horodi, publicist, inginer (Haifa, Israel); Daniel Sauca, jurnalist, poet (redactor-şef, revista Caiete Silvane); Christian Schenk, poet, traducător (Germania); Irina Petraş, critic şi istoric literar, editor (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă); Petru Poantă, scriitor; Iuliana Petrian, scriitoare; Gheorghe Schwartz, scriitor, prof. univ. dr., decan (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad); Paul Aretzu, poet, critic şi istoric literar; Bogdan Ghiu, poet, traducător; Anca Pedvis, pictor, grafician, poet (SUA); Gellu Dorian, poet, prozator (director, revista Hyperion); Lucian Alecsa, scriitor; Emanoil Marcu, scriitor; Nicolae Corlat, scriitor; Gabriel Alexe, scriitor; Petruţ Parvescu, scriitor; Dumitru Ignat, scriitor; Dumitru Ţiganiuc, scriitor; Maria Baciu, scriitor; Daniel Cristea Enache, critic şi istoric literar (România literară); Gabriela Simon, jurnalist (Cronica română); Florin Dochia, scriitor (redactor-şef, Revista Nouă); Ion Tomescu, preşedinte APLER; Constantin Trandafir, critic literar (director, Revista Nouă); Viorel Cernica, scriitor; Christian Crăciun, scriitor; Daniela Tomescu, editor (Editura Libra); Liviu Antonesei, scriitor, profesor universitar, preşedinte Fundaţia Culturală Timpul; Al. Andriescu, istoric literar, profesor universitar (Timpul); Liviu Leonte, istoric literar, profesor universitar (Timpul); Radu Andriescu, scriitor; Gabriela Gavril, scriitor, profesor universitar (Cracovia, Polonia; Timpul); Şerban Axinte, scriitor, cercetător ştiinţific; Laurenţiu Ursu, scriitor; Bogdan Suceavă, scriitor, profesor universitar (Log Angeles, SUA); Ştefan Afloroaei, scriitor, profesor universitar; Al. Călinescu, scriitor, profesor universitar (director, BCU, Iaşi); Emil Brumaru, scriitor; Al. Zub, scriitor, profesor universitar (director, Institutul A. D. Xenopol, Iaşi); Alex Aciobăniţei, scriitor; Mihai Vacariu, scriitor, profesor universitar (Adelaide, Australia); Jan Willem Boss, scriitor, traducător de literatură română (Amsterdam, Olanda); Cerasela Nistor, jurnalist, scriitor (Montréal, Canada); William Totok, scriitor, jurnalist (Berlin, Germania); Radu Pavel Gheo, scriitor; Florin Ţupu, scriitor; Andreea Grinea, scriitor; Mircea Păduraru, scriitor; Ruxandra Anton, poet, jurnalist (Teatrul azi); Corneliu Antoniu, poet (redactor-şef, revista Antares); Paul Miron, scriitor, profesor universitar (Freiburg, Germania); Mihai Dascălu, scriitor; Gabi Haja, scriitor; Nicolae Bârna, critic şi istoric literar; Mihai Rădulescu, scriitor; Leo Butnaru, scriitor; Nicolae Szekely, scriitor, şi muzician; Ioan Evu, scriitor şi cantautor; Mariana Pandaru, scriitor şi editor; Radu Igna, scriitor; Constantin Stancu, scriitor; Ovidiu Bajuan, poet; Eugen Evu, scriitor, publicist, editor (redactor-şef, Nova Provincia Corvina); Aurel Codoban, prof. univ. dr. (Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca); Ion Barbu, grafician; Călin Ciobotari, scriitor, jurnalist (redactor-şef, Dacia Literară); Victor Neumann, scriitor, profesor universitar; Dan Mircea Cipariu, scriitor (preşedintele secţiei de Poezie, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti); Val Gheorghiu, pictor, scriitor; Emil Cosheru, actor, profesor universitar; Gelu Ionescu, scriitor (Germania); Bogdan Borgovan, arhitect (SUA); Anca Marina Buciu, sociolog; Cristina Buciu, profesoară, sociolog; Alexander Baumgarten, conf. dr. (Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj); Emanuel Grosu, traducător, redactor (Editura Polirom); Florina Zaharia, poet, jurnalist; Mircea A. Diaconu, critic, profesor univ. (Suceava); Junona Tutunea, traducător (director, Editura Axa Publishing); Ştefania Coşovei, scriitor (redactor, Muzeul Literaturii Române); Traian T. Coşovei, scriitor; George Freundlicht, musician (director, The Timmins All Star Big Band, Canada); Dwight B.L. Patton, scriitor (director, Clipa Magazine, USA); Ştefan Damian, scriitor (director, Editura IDC Press, Cluj-Napoca); Nick Sava, scriitor (redactor-şef, revista Atheneum, Canada); Camelia Gerhardt, jurnalist independent (Strategic Panner-Media Total Film); Octavian Soviany, scriitor (profesor Colegiul Naţional Mihai Eminescu); Constantin Husti-Răduleţ, asistent universitar (Universitatea Babeş-Bolyai); Graţian Cormos, doctorand (redactor Verso); Florina Ilis, scriitor (BCU, Cluj-Napoca); Kocsis Francisko, scriitor (redactor, revista Vatra); Alina Goia, teatrolog (Sibiu); Alina Alexa, jurnalist; Traian Nedea, tipograf; Alexandrina Nedea, tipograf; Virgil Diaconu, scriitor (director, Cafeneaua literară); Marian Barbu, scriitor; Mariana Senila-Vasiliu, scriitor; Florian Stanciu, redactor; Madeleine Davidsohn, scriitor (Israel); Emil Raţiu, scriitor (Italia); Radu Vancu, scriitor; Petru Adrian Mircea, medic, prof univ. (Prorectorul UMF, Iuliu Haţieganu, Cluj); Izsak Martha, scriitoare (membră CRP); Liviu Stanciu, teolog (redactor Credinţa Străbună); Ioana Moca, traducătoare; Miruna Vlada, poetă; Lucian Bagiu, scriitor (asistent univ., Univ. Alba Iulia); Ioana Macrea Toma, doctorandă (Litere, Univ. Cluj); Dorin Mureşan, prozator; Ion Pop, poet, critic şi istoric literar, prof. univ. (Cluj); Dan Dănilă, scriitor, traducător (Germania); Ioan Moldovan, poet (redactor şef, revista Familia); Traian Ştef, scriitor (redactor şef adj., revista Familia); Ion Simuţ, critic şi istoric literar, prof. univ. Fac. de litere, Univ. Oradea (redactor, Familia); Miron Beteg (redactor Familia); Mircea Pricajan (redactor Familia); Mirona-Ioana Tatu, regizor de film, asistent univ. (Univ. Lucian Blaga, Sibiu); Horia Muntenuş, scriitor (director, revista Aisberg); Margareta Anton, Lector Univ. (dr. FEFS /UE Bucureşti); Liviu Mircea, scriitor (Irlanda); Nicolae Cacovean, editor (Casa Editorială Odeon); Constantin Voiculescu, editor (Casa Editorială Odeon); Mariana Zavati Gardner, scriitor Norfolk, UK; Teresia Bolchis Toru (Augsburg, Germania); Dumitru Velea, scriitor; Radu Rosian, grafician, ilustrator carte; George Roca, scriitor, editor (Sydney, Australia); Victor Coroianu, scriitor (Germania); Magdalena Schlesak, scriitor; Elena Barbu, matematician (Craiova); Simona Barbu Stănilă, profesor (Chicago, USA); Bogdan Barbu, economist (Montréal, Canada); Mihai Ene, scriitor (Craiova); Vochin Aritel, profesor (Craiova); Vochin Mihaela, chimistă (Filiaşi); Mioara Marinescu, profesoară (Craiova); Petre Marinescu, inginer (Craiova); Simona Marinescu, masterandă (Craiova); Lidia Zamfir, profesoară (Craiova); Mioara Bosun, profesoară (Craiova); Rodica Grigore, profesoară (Craiova); Cornelia Popa, matematician (Craiova); Laura Ghiţă, profesoară (Craiova); Ileana Onu, profesoară (Craiova); Rodica Stoianovici, profesoară (Craiova); Rodica Firescu, profesoară (Craiova); Daria Firescu, studentă (Craiova); Adrian Cârstoiu, agent de asigurări (Craiova); Andreea Dima, profesoară (Craiova); Liviu Dima, director vânzări (Craiova); Constantin Ştefănescu, pensionar (Craiova); Silviana Ploscaru, secretar (Bucureşti); Ion Dica, ofiţer (Craiova); Ileana Dica, profesoară (Craiova); Ileana Nicolaescu, profesoară (Craiova); Lidia Niculescu, profesoară (Slatina); Dobre Raluca, profesoară (Craiova); Ileana Becherescu, profesoară (Craiova); Boldişor Adrian, profesor (Craiova); Rădulescu Roxana, profesoară (Slatina); Cristina Săndulian, profesoară (Craiova); Carmen Diţu, profesoară (Craiova); Ileana Zînoagă, profesoară (Dolj); Livia Dumitrănoiu, secretară (Craiova); Cerasela Sprâncenatu, profesoară (Dolj); Alina Oprescu, profesoară (Craiova); Oana Popescu, agent vânzari marketing (Craiova); Bogdan Vişan, inginer proiectant (Craiova); Dinu Mihai, inginer proiectant electrotehnic (Craiova); Liviu Bazdoaca, inginer electromecanic (Craiova); Elena Penciu, inginer automatist (Craiova); Stela Balan, asistent manager (Craiova); Codruţ Constantinescu, eseist (Ploieşti); Gherasim Rusu Togan, scriitor, folclorist (Câmpina); Lidia Nicolae, artist plastic (Câmpina); Elena Dinu, artist plastic (Câmpina); Serghie Bucur, scriitor (Floreşti, Prahova); Ştefan Al. Şasa, scriitor (Câmpina); Liviu Ioan Stoiciu, scriitor (Viaţa Românească); George Vulturescu, poet, critic literar (director, Poesis, Satu Mare); Victoria Milescu, poet, jurnalist; Dinu Flămând, scriitor (Franţa); Crişu Dascălu, scriitor (Timişoara); Doina Bogdan-Dascălu, prof. univ. (Timişoara); Bogdan Mihai Dascălu, scriitor (Heidelberg, Germania); Adrian Mihalache, scriitor, prof. dr.; Iolanda Malamen, poet, jurnalist (Ziua), Mircea Lăzărescu, psihiatru, prof. univ., eseist, Univ. Timişoara; Radu Ardevan, istoric, conf. univ. (Universitatea Babes-Bolyai); Doina Cosman, psihiatru, prof. univ. dr. (UMF Cluj); Octavian Cosman, artist plastic, prof. univ. dr. (Universitate, Oradea); Oana Andreica, asistent univ. dr. (Academia de muzică Gh. Dima); Ana Hutanu, redactor radio (Radio Cluj, redacţia pentru cultură); Ion Hutanu, medic prof. univ. dr. (Universitatea de Medicină din Cluj); Iuliu Hatieganu, medic prof. univ. dr. (Universitatea de Medicină din Cluj); Nicolae Panaite, scriitor (revista Philologica Yassiensia); Liviu Papuc, scriitor (redactor, Convorbiri literare); Marius Chelaru, scriitor (redactor, Poezia); Dragoş Cojocaru, scriitor (redactor, Convorbiri literare); Dan Mănucă, critic şi istoric literar (redactor-şef adj., Convorbiri literare); Valeriu Stancu, scriitor (redactor şef, Cronica); Bogdan Mandache, scriitor (redactor, Cronica); Cassian Maria Spiridon, scriitor (director, Convorbiri literare); Ovidiu Pecican, scriitor; Alexandru Pecican, regizor; Dora Pavel, scriitor; Eugen Pavel, cercetător ştiintific; Pavel Chihaia, scriitor (Germania); Baki Ymeri, scriitor (redactor-şef Albanezul); Lavinia Marin, corul Sound; Radu Voinescu, scriitor; Laura Pavel, critic literar (Facultatea de Teatru, UBB, Cluj); Călin Teutişan, critic literar (Facultatea de Litere, UBB); Liuba Potlog (pensionară); Vasile Spiridon, critic şi istoric literar; Ioana Both, critic şi istoric literar; Gabriela Vasilescu, profesor de istorie; Livia Bobe, profesor de istorie; Claudia Fuică, psiholog; Mihaela Florea, profesor de Limba romană; Emilia Ilie, profesor de engleză; Nicolae Dita, profesor de istorie; Elena Croitoru, profesor de istorie; Nicolae Radu, profesor de geografie; Oana Dumitrescu, profesor de limba franceză; Maria Purice, profesor de limba romană; Ionel Ignat, profesor de limba franceză; Augustin Buzura, scriitor (redactor şef, revista Cultura); Cristina Breban, psiholog; Adrian Urmanov, scriitor (Mânăstirea Rasca, Suceava); Angela Martin, redactor şef adjunct (revista Cultura); Gheorghe Glodeanu, profesor universitar (Universitatea de Nord, Baia Mare); Dana Preda, psiholog; Cornelia Maria Savu, scriitor, jurnalist (Cultura); Anne Marie Chertic, actriţă (Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Iaşi); Ion Sapdaru, regizor şi actor (Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri”); Ema Nicola, regizor (producător, Realitatea TV); Daniel Corbu, scriitor; Olga Rusu, scriitor, cercetător (Muzeul Literaturii Române, Iaşi); Carmelia Leonte, scriitor (Dacia literară), Liviu Apetroaie, scriitor (Muzeul Literaturii Române); Vasilian Doboş, scriitor, artist plastic, editor; Lucian Vasiliu, scriitor (Muzeul Literaturii Române, Iaşi); Cezar Ivănescu, scriitor (director Editura Junimea, Iaşi); Ştefan Oprea, scriitor; Aurel Manole, pictor (Preşedintele filialei UAP Galaţi); Ioan Vieru, scriitor (director, revista Contrapunct); Ioana Greceanu, poet; Alexandru Mica, scriitor, prof. dr. universitar; Spiridon Popescu, poet, jurnalist; Benoît Vitse, regizor (director, Ateneu Tătăraşi din Iaşi); Anca Lepădatu, redactor (Contemporanul); Ovidiu Morar, scriitor; Alina Alexandra Ionescu (redactor, Contemporanul); Adrian Preda (redactor Contemporanul); Virgil Stanciu, prof. univ. (UBB, Cluj); Simona Schouten, asistent univ. (UBB, Cluj); Paulina Popa, scriitor (director, revista Semne-Emia); Kiril Kovaldji (Moscova); Claudia Cioca, Aj. Analist Programator (Universitatea „Ovidius” Constanţa); Ortansa Sturza, scriitor (redactor şef, revista Plai Strabun); Lucian Hetco, scriitor, editor (Agero, Preşedintele Ligii Asociaţiilor Germano-Române din Germania); Carol Braester, scriitor (prof. univ. dr., Technion, Haifa, Israel); Gabriel Apostol, lector, dr. (UNATC I.L.Caragiale, Bucureşti); Mona Sandu, secretar literar (Teatrul ,,Fani Tardini’’ Galaţi, membru al AITC, secţia română); Efraim Glaser, scriitor; Monica Voudouri, scriitor (Grecia); Daniela Draculi, arhitect; Monica Poughia, medic, Tinella Gheorghievici, profesor; Gheorghe Tegu, inginer; Florin Gheorghiu, dr. în biologie medicală şi Membrii fondatori ai cenaclului profesional „Balkania contemporana” (Atena); Andrei Gotia, doctor în teologie, filolog; Mariana Gorczyca, scriitor; Alexandra Mitrea, conf. univ. dr. univ. (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu); Mircea Lăzărescu, psihiatru, prof. Univ., eseist (Univ. Timişoara); Radu Ardevan, istoric, conf. univ. (UBB, Cluj); Doina Cosman, psihiatru, prof. univ. dr. (UMF, Cluj); Octavian Cosman, artist plastic, prof. univ. dr. (Universitatea Emanuel, Oradea); Oana Andreica, asistent univ. dr. (Academia de muzica GH. Dima); Serafim Saka, scriitor; Anatol Codru, academician, poet; Aureliu Busuioc, scriitor; Vasile Vasilache, scriitor; Margareta Anton, lect.univ.dr. (FEFS, UE, Bucuresti); Liana POP, lingvist, conf. univ. (UBB, Cluj); Valentina Tăzlăuanu, scriitor; Anatol Codru, academician, scriitor, regizor; Victor Gherman, scriitor; Ivan Evseev, scriitor, prof. Univ. (Universitatea de Vest, Timişoara); Dorina Mangra, conf. Univ. dr. (Academia de Muzica „Gh. Dima”, director, Filarmonica de Stat „Transilvania”); Bogdan Lepădatu (redactor-şef New Business); Ioana Trică, poetă şi traducătoare; Ivan Lungu, publicist (Cercul Cultural de Limba Română din Haifa, Israel); Stella Lungu, fizician (Cercul Cultural de Limba Română din Haifa, Israel); Haim Abramovici, medic prof univ. dr. (Facultatea de Medicină, Haifa); Nando Maria Varga, ziarist (redactor şef, Viaţa Noastra, Israel); Marlena Braester, scriitoare (Centrul de Poezie al Universităţii din Haifa); Agnia Bogoslava, actriţă (Israel); Emil Wittner, medic, istoric de artă (Israel); Shlomo David, scriitor (Israel); Biti Cara, ziaristă (Israel); Bianca Marcovici, ingineră, poetă (Israel); Berthold Aberman, scriitor (Israel); Dan Moşoiu, scriitor (redactor Radio Cluj); Ioan Pavel-Azap, scriitor (redactor, Tribuna) Ana Hompot, scriitor; Ion Padosu, scriitor; Andrei Călăraşu, regizor de film şi TV (Israel); Letiţia Buruiană, filolog, bibliotecar (Biblioteca „V.A.Urechia”, Galaţi); Armanda Filipine (redactor, cotidianul Monitorul de Brăila); Virgil Duda, scriitor (Israel); Riri Manor, poetă, medic, prof. univ., dr. (Universitatea Tel Aviv); Carol Feldman, actor, scriitor (Israel); Eugen Simion, critic şi istoric literar; Kety Grimberg, arhitectă (Ierusalim); Solari Grimberg, arhitect (Ierusalim); Cosmina Berindei, drd. cu frecvenţă (Facultatea de Litere, UBB, Cluj); Simona Grazia Dima, scriitor (redactor, Revista Română de Sociologie), Laurentiu Fulga (editorul revistei romanilor din Australia – SPIRIT ROMANESC), …

354 de semnături

Lista rămâne deschisă

Vă invităm să expediaţi adeziunea Dvs. pe următoarea adresă:

Revista Contemporanul

Tel./fax: 4021-212 56 92; Tel.: 4021-310 66 18

Piaţa Amzei, Nr. 13, Et. 3, sector 1, Bucureşti, România

CP 113, OP 22, sector 1, Bucureşti, România

 

contemporanul@yahoo.com

www.ideeaeuropeana.ro

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top