Jurnalul meu

Silfide segmente de dreaptă

 


Silfide segmente de dreaptă cu diplome
de absolvire în original şi copie legalizată,
tabulae rasae bântuite de sindromul struţului,
recolte de drobuşor postrevoluţionar
stau la plajă între cremocite, tromboze,
coxalgii, porumb fiert în apă cu sare,
CV-uri oleaginoase, cistite, baclavale,
rezervoare nudifere, rodiu, hamsii,
stafide-n ciocolată, vată pe băţ
şi libresse – avem toate mărimile –,
silex, surcele de-acadele,
frigărui pofta-n cui…
Metereze de şezlong ricoşează în rictus de nisip…
Caiafe de alge năvălesc să coloreze cearşafurile,
triunghiurile tetra, poliesterul cupelor,
rodomontada viselor, diademele de cânepă,
telegondolele pragmatice…
„Repede, repede ! Vara-i pe sfârşite !
Meduzele se vor ogoite, scoicile intuite,
spinii armurilor îmbăiaţi în lac fixativ,
vip-piv, vip-piv, vip-piv, piv !
Pentru saprofiţi şi saprofite,
mai mult aracet, aracet,
apă, linguriţe şi şerbet !“
Silfide segmente de dreaptă frâng
valuri în oceanul bisectoarelor
până când reginele ricinului subteran
îşi vor dezlănţui calamarii
în lungiş şi-n curmeziş…
 

Sylphic Open Line Segments

 
Sylphic open line segments with Graduate
Diplomas – original and certified copies –,
tabulae rasae haunted by the ostrich fading syndrome,
crops of postrevolutionary dyer’s greenweed
sunbathe among phagolotioncytes, thromboses,
coxalgies, corn on the cob boiled in salted water,
oleaginous CVs, cystites, baklavas,
nudiferous reservoirs, rhodium, anchovies,
chocolate-coated raisins, candy floss
and libresse – all sizes and shapes in stock –,
silex, woodchip candies,
spit roasts – you can just whistle for it…
Crenellated chaise longues ricochet off the sand rictuses…
Rockweed beguilers dash to fresco the sheets,
the cotton triangles, the polyester cups,
the lustful rodomontades, the hempen diadems,
the pragmatic gondolas…
“Quick, quick ! Summer’s end is nearing !
Jellyfish await soothing, pearl oysters expect grasping,
the armour prickles cry for embalment in laque fixative,
vip-piv, vip-piv, vip-piv, piv !
For saprófitos and saprófitas
Fetch tacky Aracet, more Aracet,
water, dessert spoons, and sherbet !”
Sylphic open line segments violate
the waves in the ocean of bisectrices
until the queens of the subterranean ricin
unleash their calamars
far and wide…
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top