Jurnalul meu

Sângele crimei şi rima

 


 

ar trebui să blestem întreaga lume

ar trebui să iert întreaga lume

ar trebui să mă blestem pe mine

ar trebui să mă iert pe mine

 

nu sunt în stare să navighez prin oceanul de sânge

nu sunt în stare să recunosc că mă trag din

sămânţa crimei

 

este atât de târziu – până şi pentru a blestema

este atât de târziu – până şi pentru a ierta

mai ales – este cu totul târziu – pentru

a recunoaşte

 

va veni judecata – vor veni devălmăşii de

nori înflăcăraţi – va veni  – deasupra de nori – judecătorul – cu

toate judecăţile atârnându-i din

palme: toate judecăţile judecătorului vor

curge peste noi – ca un nou sânge – proaspăt! – toate

nerecunoaşterile noastre ne vor reboteza cu

un nou sânge

 

blestem şi iertare şi recunoaştere şi viaţă şi

moarte şi a vorbi şi laş ori

neputincios – a tăcea  – a cântări şi

a falsifica jalnic cântarul şi  – nătâng enervant

cabotin – a te cumpli şi a te

trage din sămânţa

crimei – toate sunt legate de aventura

corăbiei scufundate a sângelui – toate sunt din pricina

în lumea asta – a crâncenei lipse a

rimei

 

luaţi rădăcinile crimei – şi ardeţi-le cu

focul cel viu al

rimei: sângele se va stinge – şi

peste toată lumea şi firea – din nou şi

desăvârşit – va

ninge

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top