Jurnalul meu

Frunza nemarginirii, in toamna…

Voi ţintui triunghiul / I’ll Crucify the Triangle, Frunza nemărginirii, în toamnă… / The Leaf of the Infinite, in Late Fall…, Pe jumătate / Half-and-Half, Eternă sclavie / Eternal Slavery, Pe-acest perete al fiinţei… / On the Inner Wall of My Being…, Atenţie, se filmează ! / Action ! We're Shooting !

Voi ţintui triunghiul

 

O ţestoasă prinsă-n unda năzuroasă

ne-a tăiat seculară calea-n desiş…

Erai zeu de alb, eram umbroasă,

spicele-n triunghi de iarbă-au mângâiat tăiş…

 

Femeia gânditorului are sânii de rouă,

doar ochiul lunii o zăreşte-n umbriş,

clipocesc scântei în palmele-ţi amândouă

când scormonesc potir de miere-n ascunziş…

 

O veste de jar alarmează pădurea,

se clatină sfera de frunze pieziş,

pe gesturi cu genunchi îndoiţi cade securea,

norocul nomad cerşeşte lumânări de măcriş…

 

În râs de mucegai s-a dezgolit statuia

iubirii dintâi, cutându-mi marmura pe furiş,

toamna rotundă fuge de coama dealului cu tuia,

rădăcinile-şi amintesc dansul fructelor în suiş…

 

Cetatea-şi doboară copacii nemiloasă,                  

marginile pământului se frâng în mărăciniş,

voi ţintui triunghiul în smoală noduroasă

şi luntre cu fluturi voi dăltui pe cerul din prundiş…

 


I’ll Crucify the Triangle

 

A turtle deluded by waves, forever crochety,

fenced the secular path at the thicket’s wish…

You were Ace of Whites, I was fairly shadowy,

the triangle of grass seedlings stroked the swish…

 

The thinker’s woman breasts invigorating dew,

the moon’s eye alone crosses the crown canopy,

your stars scintillate in both hands anew,

replenish honey chalices wrought by confiding bee…

 

Burning coal rumours sound the death knell,

the trespassed sphere of leaves writhes askew,

acts with sunken knees sly axes repel,

nomadic fortune begs for sour dock candles, few…

 

Furtively, mischievous roars of musty laughter

exhume first love statue, wrinkling my marble,

round autumn flees from hill ridge of white cedar,

roots recall the rising fruit dance bruised by garble…

 

The fortress fells its trees, no flinch,

the earth’s brims crack under brambles,

I’ll crucify the triangle with knotty pitch,

chisel butterfly boat on the sky’s ramblers…

 

Frunza nemărginirii, în toamnă…

 

Trecătorul de-adânc, sub frunza ninsă,

sub frunza de-aramă, pe care ninge,

sub frunza lui mâine, pe care-i norul,

sub frunza luminii, pe care-i visul,

sub frunza mărului, pe care-i grâul,

sub frunza râului, pe care-i Eva-omidă,

sub frunza-lună, pe care-i arca,

pe care ard iubirea şi cântul…

Trecătorul de-adânc, sub frunza nemărginirii,

în toamnă… !

 

The Leaf of the Infinite, in Late Fall…

 

Passerby-of-wisdom, underneath the snowy leaf,

underneath the copper leaf, the lid of clouds,

underneath tomorrow’s leaf, the lid of dreams,

underneath light’s leaf, the lid of wheat,

underneath the apple tree leaf, the lid of caterpillar-Eve,

underneath the river’s leaf, the lid of arks,

underneath the moon-leaf, the lid of blazing love

and his indelible song… Passerby-of-abysses,

underneath the leaf of the infinite,

in late fall… !

 

Pe jumătate    

 

Tu ai deschis o Himalaie-horă

să-mpărăţeşti o jumătate-vis,

cu zeii să încingi un brâu-pe-rouă,    

un cerc îţi bântuie somnu-n-ceară-prins,

o lume de n-ar-mai-fi-fugară

ne era lumină-lună-grâu-arcă-bis,

şerpuitorule-de-adânc, sub frunza-ne-nouă

vom merge ţinând dreapta pân’-la-Cris…

 

Cu trac închipuiam brâncoveneşti-palate

şi culele ţâşnind ţinut-promis,

înfruntarea lui mâine-fi-vor-de-toate

sub bolţi simetrice din prea-plin-nins,

isteţele arome de peste-poate,

oranj-alunecarea-n ne-e-scris,

zâna-gutuie încrustată-n-sate

şi zurgălăi aprinşi de vis-în-vis…

 

Half-and-Half

 

You have unfolded the Himalayas-Sunday-hora

to lead the way in half-a-dream,

to tread with gods a girdle-dance-on-dewdrops,

a hoop haunts your sleep-entrapped-in-wax,

a world I-wish-it-weren’t-so-fleeting

embodied our light-moon-wheat-ark-bis,

enchanter-of-rhymes, sheltered by our new-leafy-roof

you’ll ride keeping right, high-up-to-Christ…

 

With a Thracian I fancied Brâncoveanu-palaces,

fortified culas spouting the-promised-land,

the challenge of don’t-worry-about-tomorrow,

symmetrical canopies of grey-haired-plentifulness,

the sharp fragrance of beyond-my-powers,

the orange-lapse into it’s-written-in-the-stars,

the fairy-quince encrusted-in-the-village,

the tinkling bells stirred up by dream-within-a-dream…

 

Eternă sclavie

 

Caii zoresc pe câmpia sufletului,

coamele respiră ionii negativi ai libertăţii…

Spinarea întunericului se arcuieşte

în zăngănit de chei

îndrăgostite de lacăte

orânduite pentru geometricul fân…                  

 

Genele privirii clipesc depărtarea –

perdele de curcubeu…

Gâtul irisului se pleacă

sub sârma ghimpată a literelor,

hieroglife încolonate străpung

zarea de culori a paginii…

 

Visele împletesc ramuri –

corzi pentru fântâna din cer…

Fulgerul retează mătasea,

spre desfătarea grindinei,

care îşi depune ouăle

printre staminele gândului drept…

 

Eternal Slavery

 

Mustangs roam on the soul’s fields,

their manes breathe liberty’s anions…

The saddled back of the darkness bends

on hearing the clank of keys

enamoured of the padlocks

foreordained for the geometric hay…

 

The sight’s eyelashes bat remoteness –

fluttering curtains of rainbows…

The neck of the iris stoops

to the letters’ barbed wire,

regiments of hieroglyphs pierce

the colourful dome of the page…

 

Dreams twist boughs –

ropes descending into the sky’s well…

The lightning tears the silk,

much to the delight of the hail,

which lays eggs

among the stamens of the righteous thought…

 

Pe-acest perete al fiinţei…

 

Am ţesut un curcubeu pătrat cu bine

peste neorânduiala-ncercănată-n mine

şi-am răsărit la fereastra ta din stei,

cu broască ţestoasă şi răcănei,

cu perdeaua slinoasă a lui unu şi trei,

cu potire încuiate pentr-un drept temei.

Într-o zi cu decolare spre berze,

tăiat-am câmpiile şi trenurile-adverse

cu hermesiene aripi de-alint

ţi-am intrat, sfioasă,-ntr-un colind…

 

Aş lega-n decoloratele-ţi frânghii

vrajba frunzelor-uscate pe care o mai ţii

printre anii două-mii pitită, ticsită

de atâtea larme ciudate,-mpietrită,

aş trimite nearsele-ţi cioturi de ruguri

la începuturi, în fluturi, în muguri,

la izvoarele de-altiţă dalbă

unde umbra inimii îşi are scaldă.

Mi-aş revărsa mai dornic picturile cu stele,

de-ai vrea, pe-acest perete al fiinţei tale-mele…

 

On the Inner Wall of My Being…

 

I wove a square rainbow aright

over the ringed discord of my insight

and I rose at your window of rocks,

of tortoise and marsh frogs,

of the filthy drapery sewn by one and three,

of chalices firmly kept under lock and key.

On a day auspicious for taking off to storks,         

I winged slanderous fields and trains, long stalks,

Then, like swift Hermes, caressingly,

I stepped into your carol bashfully…

 

With your faded ropes I’d bind

the feud of withered leaves hidden behind

the years two thousand, prone

to quaint uproar, turned into stone,

I’d dispatch wild rose stumps, still grieving,

to butterflies and buds, back to the beginning,

to fountains of lily-white altitsa blouse

where the heart’s shadow your love will rouse.

I’d ever more ardently pour out my starry painting,

should you wish, on the inner wall of my-your being…

 

Atenţie, se filmează!

 

Ultimele retuşuri!

Puneţi puţin fard roz,

Nu trebuie să se vadă că sunteţi goi !

Aranjaţi-vă reverul amintirilor !

V-aţi întâlnit deja cu vântul ?

Nu trebuie să se ştie că sunteţi trişti !

Aici plouă zilnic, şase luni pe an,

La orele singurătăţii !

Nu trebuie să bănuiţi că sunteţi melancolici !

Iedera s-a căţărat deja pe venele voastre.

Nu trebuie să se observe că sunteţi anemici !

Lentilele aparatului de filmat

Răstoarnă oricum planurile voastre !

Nu trebuie să se creadă că priviţi în sus !

Nici măcar nu mai trebuie

Să vă aranjaţi şuviţa rebelă de pe frunte,

Morţii nu merg la coafor !

Aţi chiulit la cursurile de estetică ?

Nu-i nimic! S-a inventat estetica deşeurilor !

Atenţie, se filmează ! Motor !

Hei, tu, de-acolo !

Ce tot amesteci culorile curcubeului ?

Verşi bidoanele cu vopsea şi strici decorul !

Aici se filmează bătrâneţe fără tinereţe

Şi moarte fără de viaţă !

Aduceţi alt figurant !

Cu mască de oxigen !

N-a mai rămas niciunul ?

 

Action ! We're Shooting !

 

The last touch up !

Put on some rosy make-up,

Nobody must notice you’re cheerless !

Straighten up the lapel of your recollections !

Have you encountered the whirlwind yet ?

Nobody must remark you’re devastated !         

Here below it pours daily, six months a year,

At solitude time !

You mustn’t suspect you’re melancholic !          

The ivy has already twined around your veins.

Nobody must see you’re anaemic !

The lenses of the motion picture camera

Will upset your projects anyway !

Nobody must fancy you’re looking up !

You don’t even need to dress

The rebellious lock of hair on your forehead.

The departed don’t go to the hairstylist’s !

Did you play truant from the lectures on aesthetics ?

Never mind !

Scientists have devised the aesthetics of waste !

Action ! We’re shooting !

Hey, you, over there !

Why do you keep blending the colours of the rainbow ?

You’ll spill the cans of paint and spoil the scenery !

Now we’re shooting Hoary-Age-Without-Youth

And Death-Without-Living !                               

Bring another stand-in !                               

Fetch him an oxygen mask !

How come no one’s left ?                      

 

(din volumul Prizonier în fier / A Shackled Prisonniére, Timişoara, Editura Aethicus, 2007)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top