Jurnalul meu

Borţoasă, spirala tăcerii…

 


Se rostogoleşte vidma pădurii în somn…
… ghem de ocară deşirată, odor şi căluş sieşi,
… nor de lăcuste fără cronicar, fără ISBN,
… fereastră cu giurgiuvele de sare pliantă,
… învălmăşeală de sori înghiontiţi, sudălmiţi,
… firav sfredel de-ntuneric sferic, proaspăt nituit,
… litanie pe linţoliu, linotipie pentru mandale,
… vălătuci de sacâz, cimilitură ciuntită,
… legiuni de vânt cu dale hexagonale şi hexine,
… pentade în ţăndări, crini debusolaţi,
… catarame boncăluind sub cizma-cucului,
… ocru flămând, clonţuri de fier, crotal şi crumpi,
… raclǎ cu mǎrǎcini la brâu, onduleuri ghimpate,
… rocadă cu cruşin, aşchii de megastronţiu erectus,
… rotofeie roţi de scrum arhivate în Verdun,
… vicleim veros, double-click vegetarian…
Se rostogoleşte dublă spirala tăcerii,
rugineşte şira spinării, pocnesc crude crisalide,
rosinante de secară, ţâmpi de cactuşi,
hăulesc timpanele hoţilor de silabe,
ţâpureşte polizorul vesel, ţurăi, ţurăi, hăi !
Se-ncâlcesc lobii hiperbolelor, icrele nepăsării,
blazoane afumate, stampe acide, vişinate,
zvâcneşte rotund darea de seamă lunară, cu TVA…

Mirific şarpele casei miruieşte areopagul,
bolduieşte cercurile toate, cu ochean kundalin,
cu braţ de fân de Barcău, hribi şi porfire…
Atenţie, borţoasă spirală a tăcerii !
Cad cuvinte avane, afânate-n galaxie !
Avast ! Te-am pişcat iconoclast !

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top