Stiri

Sărbătoare la Litere

La Universitatea din Oradea, a avut loc între 25–26 mai, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor de la Litere…

Ca în fiecare an, după 1990, în ultima săptămână a lunii mai, la Universitatea din Oradea, a avut loc între 25–26 mai, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor de la Litere. Programul Sesiunii s-a desfăşurat pe 6 secţiuni:

Literatura română, universală şi comparată. Folclor

Limba română. Lingvistică. Stilistică. Biblioteconomie

Literatură engleză

Limbă engleză

Limba şi literatura germană

Limba şi literatura franceză-italiană.

Manifestarea a debutat vineri, 25 mai 2007, la ora 10, cu deschiderea festivă a lucrărilor, urmată de la ora 11 de „Masa rotundă”, cu tema: „Literatura română contemporană. Valenţe europene”, moderatorul fiind prof. univ. dr. Ion Simuţ. Au participat cei mai mulţi dintre profesorii de literatură, interesaţi de fenomenul literar românesc şi de integrarea lui în spaţiul european al literelor.

În continuarea zilei de vineri, până la orele 18, s-au desfăşurat lucrările pe secţiuni.

La secţiunea Literatura română (universală şi comparată). Folclor – moderatori conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă şi lect. univ. dr. Dana Sala – au fost prezentate 19 lucrări ale profesorilor de la Catedra de Literatură a facultăţii noastre şi ale invitaţilor din alte centre universitare din ţară, care, prin varietatea subiectelor abordate, au reţinut atenţia celor prezenţi, discuţiile purtate fiind dintre cele mai interesante.

Secţiunea Limba română. Lingvistică. Stilistică. Biblioteconomie a fost moderată de conf. univ. dr. Dumitru Draica, fiind prezentate aici 5 lucrări, cei participanţi referindu-se la unele probleme de ortografie a limbii noastre, la aspectele stilistice ale poeziei ca rugăciune, la descrierea afişelor ca documente de bibliotecă. Chiar dacă puţine ca număr, comunicările cadrelor didactice de la această secţiune au încercat să surprindă aspecte dintre cele mai interesante, în ceea ce priveşte limba română, fenomenul lingvistic contemporan.

La secţiunea a III-a – Literatura engleză – moderatori au fost conf. univ. dr. Mariana Morgovan şi lect. univ. dr. Dan Negruţ, fiind prezentate 11 comunicări, iar la Limba engleză – moderator lect. univ. dr. Claudia Leah – au fost prezentate 6 lucrări. Secţiunea de Limbă şi literatură germană a avut-o conducător pe lect. univ. dr. Ioana Sarca, fiind prezentate 3 comunicări, iar în cea de-a şasea secţiune – Limba şi literatura franceză – italiană, moderator lect. univ. dr. Rodica Tomescu, au fost prezentate 6 comunicări. Şi aceste lucrări s-au bucurat de aprecierea participanţilor, comentariile, la subiect, fiind dintre cele mai elevate.

Sâmbătă, 26 mai 2007, în cea de-a doua zi a manifestărilor, s-a desfăşurat Sesiunea studenţilor filologi, pe două secţiuni: 1. Literatură română, universală şi comparată. Folclor, şi 2. Biblioteconomie. Limbă franceză, engleză, germană. În prima secţiune au fost prezentate 10 lucrări, iar în cea de-a doua, 8 comunicări. Sprijiniţi îndeaproape de către profesorii de la Litere, studenţii participanţi au încercat, şi în mare parte au reuşit, să facă dovada elanului lor creator, să demonstreze celor de faţă că au preocupări dintre cele mai diverse, în ceea ce priveşte limba şi literatura română sau engleză, franceză, germană, deopotrivă, aceasta în perspectiva devenirii lor intelectuale, ulterioare, când îşi vor prezenta, la clasă „achiziţiile” din facultate.

Au fost două zile pline, când am încercat să prezentăm colegilor, celor prezenţi, câte ceva din preocupările noastre, legate de limbă, de literatură, de folclor, preocupări ce se constituie într-o parte intrinsecă a noastră, a statutului nostru de cadre didactice, de studenţi filologi.

Suntem convinşi că, şi de această dată, profesorii şi studenţii de la Litere, deopotrivă, au avut multe de învăţat de la cei mai tineri şi de la cei cu mai multă experienţă, de la cei care abia se iniţiază în fenomenul literar românesc, şi nu numai, şi cei care, de-a lungul anilor, au contribuit la menţinerea unei performanţe ridicate, în ceea ce priveşte filologia orădeană. Credem, de asemenea, că a fost un schimb util de idei, păreri, opinii care se constituie într-un preţios auxiliar în munca de zi cu zi, de la catedră. Publicarea celor aproape 70 de lucrări în volum, în Analele Universităţii Oradea, ne va fi, iarăşi, de un real folos!

    

Conf. univ. dr. Dumitru DRAICA

30 mai 2007

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top