Stiri

Revista muzeelor

Revista muzeelor, nr. 3/2007 

Recent, a apărut nr. 3/2007 al Revistei Muzeelor ( publicaţie de specialitate a reţelei naţionale a muzeelor), din sumarul  căreia, şaptesprezece  articole sunt semnate de specialiştii Muzeului „ASTRA”(ceea ce reprezintă 70% din totalul articolelor apărute în volum).

Aceasta demonstrează în mod convingător şi relevant,  recunoaşterea importanţei de ansamblu a instituţiei noastre şi, totodată, evidenţiează aportul adus  de noi, în anul 2007, la afirmarea etno-muzeologiei sibiene, în cadrul programului „Sibiu Capitală Culturală 2007”şi dincolo de acest eveniment, în cadrul muzeologiei naţionaleCriteriul suprem al  recunoaşterii absolute a valorii unei instituţii ( ca şi al unei persoane)  constituie acceptarea acesteia ca model, prin calitatea  proiectelor şi programelor derulate de către specialiştii săi în cadrul breslei de specialitate.

Abia în plan secund vine, după împlinirea acestui criteriu superior, recunoaşterea sa publică!

Textele apărute  în revistă acoperă, tematic, toată gama de preocupări şi activităţi, pe o structură instituţională deosebit de amplă evidenţiind eforturile deosebite  ale tuturor specialiştilor CNM „ASTRA”, din toate sectoarele de activitate privind  proiectele de viitor, de interes european, managementul şi marketingul muzeal, informatizarea accesului la patrimoniul muzeal, cercetarea etnografică şi valorificarea acesteia, reconstrucţia unor monumente, organizarea unor mari expoziţii în colaborare internaţională, în  anul 2007, problematica filmului documentar în context muzeal, publicaţiile de specialitate şi de cel mai larg consum cultural, în sfârşit turismul cultural.

Reamintim câteva dintre articolele care s-au remarcat prin gradul sporit de noutate: Muzeul „ASTRA” o proiecţie antropologică privind Sibiu „capitală culturală europeană”( Prof. Univ. Dr. Corneliu Bucur) – o analiză lucidă, temeinic argumentată, asupra provocării pentru recunoaşterea şi consolidarea identitară a Sibiului, în contextul provocărilor venite dinspre titulatura de capitală; Muzeul de etnografie săsească „Emil Sigerius” (Camelia Ştefan), proiect ilustrativ pentru consolidarea şi valorificarea, patrimoniului cultural tradiţional al minorităţii germane (Camelia Ştefan);  Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România( Ada Popa) şi Două festivaluri la Muzeul „ASTRA”din Sibiu(Mirela Creţu) ,  subliniază cu prisosinţă importanţa programului „Tezaure umane vii” – ca fundal pentru tezaurizarea unor valori patrimoniale unice în peisajul culturii naţionale contemporane. Evenimentele culturale circumscrise primului proiect cultural dedicat Academiei Artelor Tradiţionale au primit o substanţială recunoaştere din partea Academiei Române, acest fapt fiind certificat, de însăşi prezenţa Preşedintelui Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc.         

Prezentarea noilor unităţi reconstruite în muzeu în anul 2007: Gospodăria atelier de prelucrare a chihlimbarului  din Colţi (Ciprian Popa şi Florin  Streza); şi Gospodăria atelier de olar  din Găleşoaia jud. Gorj (K.Szatmari şi Marius Gherghel); evidenţiază acelaşi trend păstrat de ani de zile în dezvoltarea patrimoniului acestei instituţii unicat în plan mondial şi, în final, se valorifică pentru prima oară spiritualitatea ortodoxă redată prin intermediul unei iconografii  şi simbolistici specifice, tratate în articolele: „Cruce răscruce, troiţă”(Carmina Maior) şi „Învierea domnului. Studiu tematic. Icoane pe sticlă din diferite centre transilvănene (sec. XVIII-XX)”(Camelia Ştefan).         

Lansată la Buşteni, de Mihaela Murgoci şi Prof. Dr. Cornelui Bucur, cu ocazia Sesiunii naţionale de comunicări şi rapoarte ştiinţifice a ASER, noul număr al Revistei Muzeelor s-a bucurat de elogiul şi preţuirea colegilor  din întreaga ţară.     

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top