Stiri

“Comunitatea armenilor din Dumbraveni. Istorie si cultura”

Joi, 14 Februarie…

Comunitatea armenilor din Dumbraveni

La debutul lui 2008, declarat de UNESCO „Anul European al Dialogului Intercultural”, Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” realizează un prim demers de readucere în centrul atenţiei publicului  a valorilor materiale şi imateriale definitorii pentru  minoritatea armeană din Dumbrăveni, cu amprente  esenţiale  în procesul complex de evoluţie socio-culturală  şi istorică  a Transilvaniei.

În acest sens, va avea loc Joi, 14 Februarie 2008, de la orele 12.00, vernisajul expoziţei „Comunitatea armenilor din Dumbrăveni. Istorie şi cultură”. Momentul vernisării va fi urmat, începând cu orele 13.00, de un colocviu pe teme de cultură, istorie şi societate armeană. La discuţii vor participa reprezentanţi ai comunităţi armene din Dumbrăveni, oameni de cultură, alături de exponenţi ai armenilor din Cluj şi Gherla.

Expoziţia are un caracter de recuperare a valorilor culturale şi a tradiţiilor armene, în condiţiile unor pierderi treptate a „depozitelor” conservatoare ale identităţii acestei minorităţi   mult încercate.

Istorie si cultura

Conţinutul de inedit al expoziţiei rezidă, prioritar, în piesele reunite în urma investigaţiilor de teren. Este vorba de veşminte preoţesti, tipic armene, obiecte de cult, dar şi de uz casnic, edificatoare în a reda pulsul specific al unei comunităţi, dar şi în a schiţa configuraţia  ei spirituală complexă. Expoziţia cuprinde şi documentele de arhivă ce demonstrează relaţiile economice şi administrative privilegiate ale oraşului cu împărăteasa Maria Tereza. La fel de relevante sunt şi fotografiile ce surprind aspecte de arhitectură, secvenţe de viaţă  privată, caracteristici antropologice, tipologia  lăcaşelor de cult. Toate acestea  devin mărturii ale solidităţii şi  perenităţii  armenilor, dar şi un factor ce motivează investigaţia şi contribuie la conturarea unei imagini obiective asupra dominantelor materiale şi spirituale ale comunităţii armene din micul burg de pe Târnavă.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top