Stiri

Proiect – expozitie in mermoriam Cezar Ivanescu

Acest proiect este dedicat memoriei poetului Cezar Ivănescu de la a cărui moarte s-a împlinit un an pe 24 aprilie 2009.    

Proiectul conţine două componente:
 
– Componenta documentară: extrase de presă, interviuri, opinii critice, scrisori, manuscrise; cărţi editate, poeme, cărţi cu dedicaţii, ziare şi reviste dedicate poetului, fotografii, premii şi diplome, obiecte personale etc.;  documente video şi audio ale unor emisiuni tv. sau inregistrări din recitalurile de poezie şi muzica susţinute de poet.

– Componenta artă plastică şi vizuală: pictură, grafică, fotografie, media aparţinând unor artişti contemporani a căror creaţie a fost influenţată de personalitatea şi/sau creaţia poetului Cezar Ivănescu.
 
Scopul acestui proiect este de a descoperi şi promova creaţia poetică dar şi personalitatea de excepţie a poetului Cezar Ivănescu. De asemenea, de a arata în ce fel a fost percepută şi reflectată opera poetului de celelalte medii artistice.
 
Biografie CEZAR IVĂNESCU

Figură emblematică a poeziei româneşti a sfârşitului de secol dar şi a sfârşitului comunismului, Cezar Ivănescu este un poet mistic dar şi o personalitate rebelă. Anticomunist, antiimperialist, antisistem, asumându-şi pe cont propriu consecinţele refuzului oricărui compromis politic, social ori literar dar şi ale vreunei cutume culturale. Înconjurat totdeauna de tineri poeţi dornici de afirmare pe care i-a sprijinit şi promovat în cenaclul Numele Poetului, a fost totodată un solitar cavaler al cuvintelor ţintuind  Sublimul, dar şi un adversar invidiat pentru curajul şi precizia atacurilor sale verbale asupra imposturii, mediocrităţii, obedienţei.
 
Cezar Ivănescu s-a născut la 6 august 1941 la Bârlad. Adus pe lume noaptea, în condiţiile vitrege ale unui bombardament aerian din timpul celui de-al doilea război mondial, această traumă îi va marca definitiv chipul, personalitatea şi opera, fapt mărturisit de poet în scrierile sale.

În 1968 a absolvit Facultatea de filologie din Iaşi, fiind apoi pe rând, profesor de limba şi literatura română şi franceză în Ardeal şi Moldova, redactor la diverse reviste literare, şomer cel mai adesea, iniţiatorul cenaclului literar Numele Poetului.

A susţinut spectacole de muzică şi poezie însoţit de orchestra proprie Baaad, având în repertoriu atât poeme proprii cântate de el însuşi, cât şi din marii poeţi ai lumii: Pindar, F. Villon, Lorenzo de Medici , Ch. Baudelaire, Mihai Eminescu, George Bacovia.

A publicat numeroase volume de versuri, dar şi proză, teatru, traduceri din limba franceză. Amintim volumele de poezie Rod, La Baaad, Sutrele muteniei, Doina, Jeu d’Amour, volumele de proza Pentru Marin Preda şi Timpul asasinilor, traduceri (împreună cu soţia sa, Maria Ivănescu) din Pascal, Mircea Eliade ş.a.

De-a lungul întregii vieţi s-a bucurat şi a suferit deopotrivă atât aprecierea şi preţuirea unor înalte personalităţi ale culturii române (Marin Preda, Petru Creţia, Constantin Noica, Mircea Eliade, Basarab Nicolescu ş.a.) cât şi adesea, persecuţia autorităţilor comuniste şi post-comuniste.
 
A fost elogiat şi onorat cu cele mai înalte distincţii şi premii literare cum ar fi Premiul „Mihail Eminescu” acordat de Academia Română, pentru volumul Doina (1985) sau Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” (cel mai înalt premiu de poezie din România) şi foarte aproape de a i se propune candidatura pentru premiul Nobel. Cenzurat şi pus sub supraveghere antitero în timpul regimului Ceauşescu, refuzând orice compromis cu Partidul Comunist şi cu autorităţile comuniste, grevist al foamei atât înainte cât şi după 1989, este bătut bestial de „mineri“, apoi onorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Comandor (2000), pentru merite artistice deosebite şi pentru promovarea culturii. Hărţuit de calomniile noilor „puternici ai zilei”, marginalizat de interesele obscure ale cutumelor literare ante si post-revoluţionare din România.

La începutul anului 2008 este dezlănţuită o vehementă campanie de presă denigratoare şi calomnioasă la adresa Poetului. Moare la 24 apr. 2008 în urma unei minore intervenţii chirurgicale. Adevăratele cauze nu sunt elucidate nici până astăzi.
 
Partea de „document“ a Expoziţiei îşi propune:

–  să descopere şi să facă astfel cunoscută această mare personalitate a literaturii române prea puţin mediatizată în timpul vieţii datorită caracterului său “incomod” atât înainte de 1989 cât şi după, atât comunistilor cât şi postcomuniştilor, atât politicienilor cât şi confraţilor din literatură;
–  să pună în lumină creaţia literară, crezul poetic, concepţia despre poezie văzută ca “artă tradiţională” şi legătura acesteia cu muzica;
o să prezinte latura de prozator a scriitorului prin cele două cărţi publicate: PENTRU MARIN PREDA şi TIMPUL ASASINILOR (despre NICOLAE LABIŞ) – evocari şi mărturii despre moartea acestora, cărţi care îi vor crea puternice antipatii în lumea literară; activitatea de traducător din limba franceză: Mircea Eliade, Pascal; biografia poetului şi cum a influenţat aceasta creaţia sa; opiniile lui Cezar Ivănescu despre literatura contemporană dar şi opiniile şi atitudinile politice;
–  să ofere documente despre Cezar Ivănescu şi marile sale prietenii literare;
 
Partea de „document“ a expoziţiei doreşte să evidenţieze valoarea umană exemplară şi valoarea culturală excepţională a lui Cezar Ivănescu, reflectate în întreaga sa viaţă prin asumarea totală a riscului unei existenţe modeste, la limita sărăciei şi lipsite de atenţia şi recunoaşterea valorii pe care le-ar fi meritat din plin în timpul vieţii, şi prin curajul de a-şi identifica total opera cu propria viaţă.
 
Alăturarea cu lucrările de artă este tocmai de a arăta „ecoul“ personalităţii şi operei ivănesciene în creaţia altor medii; de a lansa o noua provocare artistică artiştilor contemporani.
 
Lista rămâne deschisă pentru orice artist care doreşte să se alăture acestui proiect.
Pentru informaţii suplimentare despre CEZAR IVĂNESCU accesaţi:
www.cezar-ivanescu.blogspot.com
www.cezar-ivanescu-poeme.blogspot.com
www.youtube.com/user/CEZARIVANESCUTV
 
Concept:
Aurelia CĂLINESCU
Responsabil proiect:
István BALOG
Fundaţia INTER-ART Aiud
IN MEMORIAM: CEZAR IVĂNESCU
 
ART-EVENIMENT INTERMEDIA:

Document–audio–imagine–text–visual arts
Muzeul de Istorie Aiud, 25 sept. 2009
 
Participanţi:

Aurelia Călinescu (Sibiu)
Bogdan Spătaru (Bucureşti)
Cristina Chetrari Brâncoveanu (R. Moldova)
Iulian Mîţă (R. Moldova)
Elena Mînăscurtă (Italia)
Sergiu Teleuţă (R. Moldova)
Octavian Untilă (R. Moldova)
Anişoara Cârlan (Turcia)
Florentina Toniţă (Botoşani)
Dorel Găina (Cluj)
Mira Marincaş (Cluj)
Feleki Karoli (Cluj)
Eugen Moritz (Cluj)
Eugen Savinescu (Cluj)
Andor Komives (Cluj)
Andrei Budescu (Cluj)
Alina Bondrea (Cluj)
Sabin Bors (Cluj)
Andra Modreanu (Cluj)
Andrei Ciurdărescu (Cluj)
Carmen Pop (Cluj)
Mădălina Surducan (Cluj)
Larisa Crăciunaş (Cluj)
Dan Tamaş (Cluj)
Andreea Vanea (Cluj)
 
Invitaţi: lista va fi completată ulterior

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top