Stiri

Premiile Artur Silvestri

 

 

 

Viaţa oraşului vie şi colorată se desfăşoară într-un ritm alert, specific marilor oraşe. Oameni de toate vârstele îşi încrucişează paşii depăşindu-se unii pe alţii într-o cursă cu final necunoscut, dar cu un singur scop – autodepăşirea. Cel puţin aşa îmi place să cred azi când merg spre unul din lăcaşele de cultură ale Bucureştiului: Biblioteca Metropolitană.

 

„Noi suntem România tainică şi vocea noastră nu se va stinge orice se va întâmpla”, afirma Artur Silvestri în urmă cu doar câţiva ani. Aceste cuvinte îmi vin în minte în timp ce mă îndrept spre sala unde vor fi prezenţi cu siguranţă reprezentanţi ai acestei tainice Românii.

 

Aici, la Biblioteca Metropolitană, Liga Scriitorilor din România – Filiala Bucureşti care a împlinit un an de la înfiinţare, joi 10 decembrie ora 12.00 a organizat festivitatea acordării premiilor Artur Silvestri, personalitate complexă, mare om de cultură, semănătorul faptelor concrete – materializate în revistele, ziarele şi cărţile care păstrează în paginile lor gândurile sale purtătoare de mesaj – dar şi pe terenul însetat de a primi, descifra şi exprima adevărului istoric şi cultural al acestui popor, reprezentat de toţi colaboratorii săi.

 

Plecat prea devreme dintre noi, la vârsta deplinei maturităţi, Artur Silvestri merită comemorat, şi totodată susţinute  şi subliniate toate  proiectele sale culturale – a fost concluzia care a condus la decizia instituirii acestor premii, ca factor de emulaţie atât pentru cei a căror operă este deja în mare parte scrisă ori pentru mai tinerii confraţi, aflaţi la debutul carierei lor.

 

Prezenţa doamnei Mariana Brăescu Silvestri, soţia scriitorului sporeşte atmosfera de reînviere a zilelor când Artur Silvestri, în cadrul Asocieţiei Române pentru Patrimoniu (ARP) în anii anteriori, acorda premii celor care prin opera lor au contribuit la sporirea tezaurului nostru cultural!

 

Ceremonia de decernare a premiilor care constau în acordare de diplome şi cărţi, este precedată de o scurtă alocuţiune rostită de scriitoarea Elisabeta Iosif – preşedinta Filialei Bucureşti, care face o incursiune în istoricul înfiinţării Ligii Scriitorilor Români cu sediul în Cluj Napoca al cărui preşedinte este domnul Alexandru Florin Ţene şi al revistei online Cetatea lui Bucur, ambele prinzând viaţă la iniţiativa şi sub coordonarea regretatului Artur Silvestri.

Din partea Ligii Scriitorilor Români, Diploma de recunoştinţă In memoriam Artur Silvestri i se înmânează doamnei Mariana Brăescu Silvestri, care stăpânindu-şi cu greu lacrimile, mulţumeşte. organizatorilor şi tuturor celor prezenţi.

 

Academia Internaţională de Interferenţe Culturale (reprezentată de Paul Polidor) a oferit Doamnei Mariana Brăescu o Diplomă de recunoaştere internaţională a valorii scrierilor lui Artur Silvestri. A urmat premierea scriitorilor:

 

– Cristian Neagu – pentru poezie lirică

– Ana Maria Bălaş – pentru debut

– Paul Polidor – pentru multiplele sale activităţi, inclusiv cea de conlucrare cu tinerii, prin Fundaţia ce-i poartă numele, ONG club UNESCO.

– Un premiu special a primit filologul şi istoricul de prestigiu internaţional Viorica Enăchiuc – pentru descifrarea Codului Valah (Rohontzy), urmat de precizările autoarei care evocă succesul descifrării acestui cod în rândul lumii ştiinţifice de specialitate din lume.

 

Diplomele au fost înmânate prin alternanţă de Elena Armenescu şi Elisabeta Iosif care au avut pentru fiecare în parte cuvinte elogioase prin care s-au subliniat trăsăturile esenţiale întâlnite în creaţia lor.

 

Din partea Federaţiei Centrelor şi Cluburilor UNESCO este prezentă scriitoarea Crina Bocşan Decuseară, care acordă o diplomă şi o medalie poetului şi compozitorului interpret Paul Polidor, adevărat ambasador cultural al României, care a stabilit numeroase legături de prietenie cu poeţi din multe ţări, prin traducerea ori transpunerea versurilor lor pe note muzicale.

 

Cu acest prilej, la  zi aniversară – au avut loc şi alte evenimente: lansări de cărţi, un premiu surpriză (pentru Paul Polidor care-şi sărbătoreşte ziua de naştere) şi un recital de poezie cântată universală intitulat „In memoriam” interpretat de Paul Poilidor.

 

S-au lansat următoarele volume:

 

– „Destine în numele legii Sarmisegetusei” autor Dumitru Rădoi

– „Irşad. O călăuză pe drumul libertăţii” autor Paul Polidor, ilustrată de Simona Aisa, volum de versuri dedicat marelui poet azer Bahtiar Vahabzade, fost prieten al României.

– „Paul Polidor-reformator al poeziei cântate” autor Emanuel Craiu, prezentat de Prof univ Dumitru Balan.

 

Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă de prietenie, cu şampanie, în vecinătatea bradului împodobit, lângă care s-au rostit cele mai frumoase urări de bine, inspiraţie sănătate şi succes.

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top