Stiri

O reusita deplina

Ecouri la manifestările comemoratitve ale inginerului Ernest Varodi

Într-o corespondenţă anterioară v-am informat pe larg despre faptul că la Oradea s-au desfăşurat ample manifestări comemorative cu privire la inginerul chimist dr. Ernest Varsodi (Weiss) la 95 de ani de la naştere şi 10 anii de la trecerea în eternitate, iniţiate de un grup de prieteni şi apropiaţi ai acestuia cu sprijinul Filialei locale a Comitetului Evreilor din România.

În cele ce urmează, încercăm să vă prezentăm o retrospectivă a ecoului acesor manifestări. Deşi iniţiate în grabă şi cu bani puţini, sponsorizate în parte din fondurile "Toamnei Orădene" şi plasate în programul acţiunilor la capitolul „diverse”, socotim totuşi că aceste manifestări au constituit o reuşită. Am monitorizat prezenţa a 16 ziarişi şi corespondenţi judeţeni, ai scriitorilor Constantin Mălinaş şi George Roca (AGERO) din Australia. În schimb Consiliul Local şi Primăria Municipiului Oradea nu au fost reprezentate în nici un nivel.

La acţiune au fost invitaţi majoritatea specialiştilor care au lucrat nemijlocit cu cel comemorat. Prezenţa lor a însemnat confirmarea dovezilor existente despre activitatea acestui important inventator, documente mai ales prezentate în cartea monografică „Un Enstein al Bihorului”, dar şi dovezi mai puţin cunoscute, prilej de a aduna fotografii şi documente care vor îmbogăţi expoziţia deschisă în acest scop.

Ing. Gheorhe Vild spunea că din colaborarea sa cu Ernest Varadi, au rezultat mai multe invenţii cu eficienţă economică semnificativă, pe câtă vreme O.S.I.M. Bucureţti are în baza de date doar trei invenţii pe numele acestora, altele decât cele de care s-a pomenit la sesiunea de comunicări.

Prezenţa cadrelor didactice şi mai multor studenţi de la facultatea de Chimie a Universităţii dei Oradea, invitaţi speciali, ar putea să se concretizeze în subiecte de cercetare vizând activitatea inventatorului – aşa cum s-a şi spus. Reţinem şi iniţiativa studentului Marţian Dej, prezent la sesiune, care şi-a amintit că are rudenii la Derna, unde Ernest Varadi a lucrat peste 40 de ani şi care i-au vorbit despre acesta că a fost mentorul spiritual al mătuşii sale, Viorica Graţian, pe atunci studentă în ultimul an al facultăţii de Petro-Chimie de la Ploieşti, ajutând-o să pregătească lucrarea de diplomă cu tema „Obţinerea Cerezinei”, împrumutându-i cărţi din care s-a documentat. Aceasta ştie totul despre uleiul polar a lui Varadi care s-a utilizat la zborul avioanelor ruseşti peste Polul Nord, spre America, în iarna anului 1952, în premieră absolută. Îşi aminteşte de rodnica colaborare cu specialişti de la rafinăriile din zona Văii Prahovei, dar şi de lucruri mai puţin cunoscute dezvăluite de inventator într-un cerc restrâns şi anume că în 1978 avea trimisă documentaţia pentru brevetarea invenţiei pe tema „Catalizatori speciali utilizaţi la fabricarea sticlei”.

Noile dovezi amintite mai sus şi altele ne obligă fireşte continuarea investigaţiilor începute privindu-l pe marele cercetător. Ar trebui să fie dată  ca „tema de lucru” pe seama unor specialişti din domeniu pentru o cercetare aprofundată, pe bază de proiect. Se ştie şi faptul că arhiva lui Varadi a ars într-un incendiu provocat de o „mână criminală” după cum spunea chiar el, cu atât mai mult este necesar cunoaşterea activităţii acestuia.

Amintim în continuare interesul de care s-au bucurat în mass media manifestările desfăţurate sub genericul „Un Enstein al Bihorului”. Ziarele locale au publicat ample relatări însoţite de fotografii. Săptămânalul Informaţia de Vest a consacrat o pagină, iar în Free Post două pagini de ziar, ample relatări au furnizat şi corespondenţii judeţeni ai agenţiei Rompress şi ai Radio Difuziunii Române.

Interes major au acordat temei, folosindu-se de documentarul şi fotografiile ce le-au fost puse la îndemână publicând articole ample în revistele „Epoca” din Bucureşti, „Agero” din Stuttgart, „Noi,NU!” din Cluj-Napoca, iar revista românească „Iosif Vulcan” din Cringila (Australia) a realizat o ediţie specială. Postul Transilvania Tv a consacrat întreaga emisiune de o oră intitulată „Recurs la Metodă” din 14 octombrie a.c. acestei comemorări; în timp ce alte televiziuni au fost mai zgârcite. Semnatarul acestui articol este şi autorul unei comunicări privind viaţa şi activitatea ing. chimist dr. Ernest Varodi prezentată la sesiunea ştiinţifică jubiliară a muzeului militar din Oradea.

Socotim un succes al manifestărilor punerea temeliilor unei fundaţii care să-i poarte numele, să mediteze pentru recuperarea averilor acestuia în vederea organizării unor acţiuni umanitare de sprijinire a copiilor dotaţi dar şi a bătrânilor neputincioşi, aşa cum a dorit acesta.

Prof. Iosif POPA
Octombrie 2007
Oradea

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top