Stiri

Noaptea Cercetatorilor

Vineri 28 septembrie intre orele 16- 21 se va desfasura in cadrul Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului pe platoul Etno Tehno Parc, evenimentul intitulat „Noaptea Cercetatorilor”.

Cabinetul Cãlin Tatomir, alãturi de Universitatea Politehnicã Bucureºti, Target Active Training, AIESEC Sibiu, în parteneriat cu Complexul Naþional Muzeal ”ASTRA”, Vã invitã sã petreceþi vineri 28 septembrie, o dupã – amiazã ºi o noapte  specialã în spaþiul primitor al Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, pe platoul Etno Tehno Parc, unde vom avea prilejul sã aducem un omagiu Cercetãrorului ºi Muncii depuse de acesta ºi sã experimentãm câteva din descoperirile ºtiinþifice ale acestuia.

Aici, între orele 16.00 ºi 21.00, se va desfãºura ”Noaptea Cercetãtorilor”, mari ºi mici. V-am pregãtit o mulþime de surprize: ateliere simultane de fizicã, energie verde ºi etnografie. În spaþiul destinat învãþãrii ºi înþelegerii ºtiinþei – Etno Tehno Parc, veþi avea ocazia sã vã îmbogãþiþi cunoºtinþele ºi sã trãiþi într-o lume în care ºtiinþa poate fi atinsã cu mâna, poate fi simþitã ºi poate fi descoperitã de orice doritor de învãþãturã: vom face ca termometrul lui Galileo Galilei sã funcþioneze din nou, vom crea energie verde cu ajutorul vântului – energie eolianã ºi al soarelui – energie solarã ºi vom redescoperi apa, ca ºi energie nepoluantã în lumea satului tradiþional, cu ajutorul machetelor morilor de la Etno Tehno Parc.

Începând cu ora 18.00, dl. Prof. Dr. Corneliu Bucur, Director General al Complexului Naþional Muzeal ”ASTRA” vã va purta într-o cãlãtorie iniþiaticã spre descoperirea secretelor cercetãrii etnografice, etnologice ºi antropologice, în cadrul unei sesiuni interactive, în care toate întrebãrile îºi vor gãsi rãspunsul.

Nu trebuie ratat nici momentul festiv al serii, începând cu ora 20.00, când câºtigãtorii concursului de desene cu tema ”Sã desenãm un cercetãtor” vor fi premiaþi ºi aclamaþi, iar darul nostru pentru toþi participanþii va un scurt program folcloric, susþinut de Ansamblul ”Cãluºarii” din Rãºinari.

Vã aºteptãm cu mic, cu mare sã sãrbãtorim ”Noaptea cercetãtorilor”, mai ales cã toþi cei prezenþi vor avea posibilitatea sã participe la Tombola Cercetãtorilor, unde premiul acordat constã într-un Pachet Special de Cercetãtor, iar intrarea în Muzeul în aer liber, este gratuitã pentru copii, elevi ºi studenþi, începând cu orele 16.00.

Proiectul propus, Noaptea Cercetãtorilor în România în 2007 doreºte sã schimbe stereotipurile despre cercetatori ºi profesiile acestora, pentru ca ei sã fie percepuþi drept niºte „oameni obiºnuiþi” de cãtre publicul larg. De asemenea, ne strãduim ca un efect secundar, sã convingem tinerii de cât de fascinante pot fi carierele stiintifice ºi sã le stimulãm orientarea ºtiintificã.

şţâţîăăîşţ;:Â_ŢL

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top