Stiri

A aparut noua editie a cartii Apocalipsa Climatica si Factorii Generatori

Prima ediţie a apărut în noiembrie 2005, la editura Academic Pres, sub titlul „Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori”

Interesul meu pentru problema complexă a schimbărilor climatice s-a manifestat în urmă cu câţiva ani.

Astfel, am început să accesez diferite site-uri pe internet, descoperind zeci de mii de pagini dedicate acestui subiect. Tema era abordată, în principal, din două perspective: unii considerau că schimbările au o cauză preponderent naturală şi se desfăşoară lent, devenind foarte evidente doar în sute sau chiar mii de ani, astfel încît omenirea ar avea suficient timp să se adapteze la acestea, în timp ce alţii considerau că schimbările observate sunt generate în principal de factorul antropic, adică de noi, desfăşurându-seexponenţial, cu consecinţe imprevizibile într-un viitor apropiat.

În doar câţiva ani, au apărut foarte multe studii şi articole ştiinţifice, care prezintă numeroase informaţii suplimentare, referitoare atât la cazuistica din ce în ce mai complexă, cât şi la factorii care determină schimbările climatice abrupte pe care le observăm în prezent.

Am încercat să reunesc toate aceste informaţii, să nominalizez şi să definesc factorii generatori ai schimbărilor climatice, prezentaţi în literatură sub denumiri diferite, şi să identific posibilele conexiuni dintre aceştia. În capitolul denumit „O viziune de ansamblu asupra evenimentelor” am rezumat şi am schematizat prin două desene, conţinutul celorlalte capitole. Din păcate, volumul de informaţii referitor la problema schimbărilor globale este copleşitor. În prea puţinele pagini ale acestei cărţi, am făcut multe trimiteri la site-uri de internet, alături de o bibliografie bogată, în speranţa că unii dintre dumneavoastră veţi aprofunda această problemă de mare actualitate sau veţi forma chiar grupuri de studiu.

Prima ediţie, apărută în noiembrie 2005, la editura Academic Pres, sub titlul „Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori”, reprezintă o apariţie promoţională. Titlul cărţii exprimă principalele obiective urmărite, şi anume prezentarea schimbărilor climatice abrupte, respectiv a factorilor generatori (magnetism, vulcanism, factori atmosferici etc.).

Subtitlul sugerează faptul că problematica abordată este prezentată sistematic, urmărind în fiecare capitol o descriere generală, prezentarea cazuisticii, a unor studii reprezentative, scenarii sau rapoarte care redau atât modele interpretative ale fenomenelor, cât şi soluţii practice de rezolvare ale acestora (acolo unde e cazul), la care am adăugat câteva capitole despre implicaţiile socio-umane ale fenomenelor şi 5 anexe.

Conţinutul cărţii este grupat în 6 părţi, după cum urmează:

1. Fenomene atmosferice extreme, un efect al schimbărilor climatice abrupte;

2. Vulcanism-magnetism-tectonică ca factori generatori de schimbări climatice abrupte; 3. Gazele cu efect de seră, clima şi biosfera;

4. Încălzirea globală;

5. Implicaţii socio-umane „studii-rapoarte-scenarii-soluţii”;

6. Concluzii.

Părţile menţionate sunt structurate în capitole, paragrafe şi subparagrafe. Cartea mai conţine 595 de fotograme. Referinţele bibliografice indică principalele surse de documentare folosite la elaborarea lucrării.

Pe parcursul cărţii am menţionat, dar nu mi-am propus să tratez in extenso problema factorului antropic ca generator major al schimbărilor climatice, deoarece consider că literatura de specialitate dezvoltă exagerat acest subiect, ignorând mult prea mult alţi factori, cel puţin la fel de importanţi.

Doresc, de asemenea, să încurajez cititorul interesat să studieze cu atenţie fenomenele prezentate, pentru a putea chiar contribui cu soluţii pentru ceea ce ar putea fi cea mai gravă şi mai complexă problemă cu care se confruntă omenirea în prezent. Consider că deja situaţia a devenit  atât de serioasă şi alarmantă, încât se impune pregătirea unei lucrări şi mai ample dedicate acestei probleme, dezvoltată în mai multe volume de către specialişti competenţi din diferite domenii de activitate, care să detalieze şi mai mult aspectele prezentate în această carte.

Ediţia prezentă intitulată „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori” este practic una revizuită şi adăugită. Am considerat necesar să adaug unele note de completare, paragrafe sau chiar capitole suplimentare, totalizând astfel un supliment de ca. 370 pagini şi aproximativ 350 grafice şi fotograme. De asemenea, am urmărit să îmbunătăţesc calitatea tehnică a tiparului, dimensiunile paginii fiind uşor ajustate. Am abordat in extenso unele idei şi paragrafe prezentate prea sumar în prima ediţie. Am adăugat două anexe suplimentare, mai multe paragrafe şi note informative. În capitolul „Cercetare şi cercetători” am prezentat în detaliu marile probleme generate de interpretarea datelor existente şi de formularea concluziilor asupra schimbărilor climatice.

Adresez sincere mulţumiri pentru sprijinul acordat pe parcursul redactării cărţii, lector univ. Eugenia Bojoga şi prietenului meu conf. univ. dr. Adrian Pătruţ, pentru sugestiile oferite. Adresez, de asemenea, mulţumiri domnilor prof. univ. dr. Doru Pamfil, prorector al Universităţii de Ştiinţe Agricole, prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, decan al Facultăţii de Ştiinţa Mediului, pentru încurajările constante care au permis finalizarea aceste cărţi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top