Carte

Primul anuar al Ligii Scriitorilor Români

annuar

 

Sub egida Filialei Timişoara-Banat a apărut la Editura EUROBIT-Timişoara, 2011, primul ANUAR al Ligii Scriitorilor Români, în coordonarea prof. Doina Drăgan, preşedinta Filialei Banat şi prep.univ. Andreia-Elena Anucuţa.


. Lucrarea în format A4, cu 147 de pagini, conţinând un bogat cuprins se deschide cu o prefaţă semnată de Al. Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România în care se subliniază importanţa crestomaţiei în oglindirea activităţii unei organizaţii profesionale dăruită culturii române.

Acest anuar cuprinde chitesenţa unor activităţi în domeniul culturii, inclusiv al scriitorilor bănăţeni. Şedinţele lunare ale cenaclurilor literare filialelor din ţară şi din Timişoara, lansările de cărţi, publicarea unor antologii la Timişoara şi Focşani, unele din acestea consemnate pe site-ul Ligii Scriitorilor din România, sunt jaloane spirituale care marchează „graniţele” unui teritoriu cultural ce trebuie luat în seamă, şi care, cu siguranţă, istoria culturii noastre le va înregistra.

Volumul este structurat în zece capitole, în plus aflându-se „Prefaţa” şi un „Argument” semnat de coordonatorii acestei ample lucrări. În Capitolul I sunt publicate informări şi cronici literare apărute pe site-ul Ligii Scriitorilor Români, în perioada 06.02.2009-06.02.2011. Aici descoperim semnăturile Doinei Drăgan, sub articole ce oglindesc activitatea filialei Banat, sau cronici la cărţile lui Titina Nica Ţene, Al Florin Ţene, Damian Ureche, Lucia Anucuţa, Ion Murariu, Dorin Irimieş, Î.P.S.Dr. Nicolae Corneanu, Pavel Petroman, etc., sau relatări de la şedinţele cenaclului literar „Vasile Sav”, inclusiv de la „Simpozionul Internaţional-Identitatea culturală a tuturor românilor”, sau de la Festivalul Internaţional „Eminescu-Petofi” din localitatea Dumbrăviţa.

Capitolul II se deschide cu studiul „Crestomaţia ca reprezentativitate în miezul cuvântului literatură” semnat de Al Florin Ţene şi însemnări ale scriitorilor Andreia-Elena Anucuţa, Ioan Bude, Matei Castiov, Ionel Cionchin, Doina Drăgan, Gabriela Esch, Geo Galetaru, Livia Martia Ilcău, Maria Marinescu-Sadovan, Ion Morariu, Mariana Sperlea, Horiana Ţâru, Mihai Ţopa, despre antologia Ligii Scriitorilor din România filiala Timişoara-Banat, intitulată „Floare de colţ”, apărută în anul 2010.

Capitolul III cuprinde „Prezenţe la congrese internaţionale, simpozioane internaţionale, naţionale şi comemorative” ale membrilor Ligii Scriitorilor. Astfel Liga Scriitorilor, prin membrii ei, a participat la Simpozionul Internaţional „Educaţia-o provocare în contextual european”, „Identitatea culturală a tuturor românilor”, simpozionul Internaţional „Eminescu-Petofi”, la acesta fiind organizatori membrii Ligii Scriitorilor: Mariana Sperlea, Armand Sperlea şi Primăria localităţii Dumbrăviţa, simpozionul naţional „Repere ale spiritualităţii rurale-Bistriţa 2010”, cu participarea Doinei Drăgan, Al.Florin Ţene, Menuţ Maximinian şi alţi membrii ai Ligii Scriitorilor, filiala Bistriţa.

„Publicaţii ale mebrilor în volume colective” se află la Capitolul IV unde sunt înserate cronici la antologiile care găzduiesc lucrări ale membrilor Ligii Scriitorilor, iar în Capitolul V sunt prezenţi cu fotografii, date bio-biobliografice şi lucrări, noi membri ai Filialei Timişoara-Banat a Ligii Scriitorilor din România.

Capitolul VI cuprinde relatări, reportaje şi foto-reportaje din „Călătoriile de documentare şi pelerinaje”, semnate de Andreia-Elena Anucuţa, preot Ioan Bude şi Doina Drăgan.

Capitolul VII cuprinde „Cronici literare apărute în diferite ziare şi reviste” semnate de Geo Galetaru, Gabriela Esch, Mariana Sperlea, Doina Drăgan, Diana Niculescu, Maria Constantinoiu, Olimpia Berca, Mircea Şerbănescu, Menuţ Maximinian, Matei Castiov, Al Florin Ţene, Ion Morariu, etc.

Un capitol amplu este cel al VIII-lea în care descoperim o activitate intensă privind colaborările cu alte reviste şi ziare. Printre acestea enumerându-se: Făclia, Agora Literară, Cetatea lui Bucur, Luceafărul Românesc, Monitorul Cultural, Viaţa de pretutindeni, şi multe alte publicaţii.

Capitolul IX cuprinde cronici literare, nepublicate, dar citite la şedinţele cenaclurilor sau în diferite împrejurări.

Lucrarea se încheie cu Capitolul X în care descoperim interviurile lui Doinei Drăgan cu Al.Florin Ţene şi Lucia Anucuţa şi al lui Menuţ Maximinian cu Doina Drăgan. Remarcăm, printre altele, bogatul conţinut al lucrării, profesionalitatea conceperii acesteia, imaginile color şi ţinuta grafică a primului Anuar al Ligii Scriitorilor, filiala Banat. Următoarea lucrare amplă ce va apare în vara acestui va fi Dicţionarul Ligii Scriitorilor Români. Fapt ce denotă rolul important ce şi-l-a asumat această asociaţie profesională în promovarea culturii române. Scriind aceste rânduri mi-am amintit de spusele lui Nicolae Iorga: „Viaţa ta va arde oricum, lăsând cenuşă în urmă, cată măcar de încălzeşte cât mai mulţi pe lângă tine”. Tocmai acest fapt îl fac minunaţii mei colegi din Liga Scriitorilor Români.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top