Carte

Fundamente psihologice ale constructelor comunicării

Simptomele „comunicării bolnave“

Relaţiile interpersonale determină existenţa proceselor de dezvoltare a personalităţii individului, de cunoaştere personală şi a celorlalţi. Alex Mucchielli, epistemolog şi specialist în ştiinţele comunicării, investighează în lucrarea Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare (Iaşi, Editura Polirom, 2005, 264 p., Traducere de Giuliano Sfichi, Gina Puică şi Marius Roman, siglă: MuccAc / Psychologie de la communication, Paris, Presses Universitaires de France, 1995), comunicarea interpersonală – proces uman fundamental – abordând acest instrument de acţiune asupra semenilor în lumina investigaţiilor din domeniul psihologiei (începând cu anul 1880 şi teoriile freudiene, până la cele mai recente postulate ale Şcolii de la Palo Alto, 1980).

Pornind de la teoria sistemică a mijloacelor de comunicare în masă, Alex Mucchielli îşi organizează discursul analitic în: Partea I – Paradigmele de referinţă şi metodele de studiere a comunicării, Partea II – Formele comunicării interpersonale şi Partea III – Psihologia situaţiilor de comunicare, compartimente structurate, la rândul lor, în capitole şi subcapitole, bogate în exemplificări, dar şi în concluzii clare, relevând tratarea hermeneutică a comunicărilor, precum şi capacitatea autorului de realiza sinteze.

Din perspectiva paradigmei structural-expresive, „comunicările pe care le face subiectul sunt deci expresii ale conflictelor sale pulsionale interne şi ale transformărilor impuse pulsiunilor de către mecanismele de apărare“ (20-21). Pentru motivaţionişti, „«buna comunicare» este comunicarea ce va provoca o dorinţă, o motivaţie sau o nevoie profundă şi care, aproape fără ştirea subiectului, îl va face «să se mişte» spre obiectul dorinţelor sale“ (25). Conform paradigmei formal-tranzacţionale, axată pe formele comunicărilor, mesajele verbale şi paralimbajul se supun unor stări (raţionale, afective, normative / morale) de emisie / receptivitate. Comunicarea devine un ‘joc’, un „sistem recurent de tranzacţii adeseori repetitive, superficial plauzibile, cu motivaţii ascunse“ (32). Acest joc al comunicării foloseşte stratageme / „ansambluri de tranzacţii interpretate în mod sistematic de către un individ în scopul ca interlocutorii «să intre în jocul lui» şi să-i permită să joace un rol complementar“ (31). Jocul social reprezintă „o formă de manevrare şi manipulare a semenilor ce vizează atât avantaje sociale (o anumită structurare a relaţiilor), cât şi avantaje psihologice (rezultate din mecanismele de apărare şi, în acelaşi timp, din satisfacţiile pulsionale)“ (33). Paradigma relaţional-sistemică se bazează pe existenţa în comunicare a interacţiunilor: digitală şi analogică (prin cuvânt şi prin paralimbaj), simetrică şi complementară (roluri similare şi complementare, individ supus sau autoritar, schismogeneză), astfel încât „fiecare fiinţă va fi concepută ca oferind un ansamblu de relaţii sau exercitând o tentativă de a impune interacţiuni lumii şi celorlalţi“ (45). Pe acest palier al comunicării, grupurile, familiile, instituţiile sunt considerate ‘bolnave’, dacă au instituit jocuri rigide, în care participanţii se găsesc în postura de subordonaţi / complementaritate, fiind totodată extrem de ataşaţi valorilor şi normelor instaurate prin persuasiune şi urmărind perpetuarea acestora (principiul homeostaziei sistemice – 44). Paradigma fenomeno-praxeologică, axată pe explicitarea semnificaţiilor exprimate de către subiecţi, dezvăluie permanenta reconstrucţie colectivă a lumii, pornind de la un fond comun împărtăşit, prin empatie. Ca urmare, „noi construim lumea, nu o percepem“ (Şcoala de la Palo Alto, Apud MuccAc, 57).

Analizând formele comunicării interpersonale, ca interacţiune socială permanentă şi globală, Alex Mucchielli stabileşte mizele fundamentale: miza informativă, miza de poziţionare existenţială (exprimarea / crearea indentităţii, poziţionarea în raport cu celălalt), miza de mobilizare (influenţarea interlocutorului, confruntarea cu alteritatea), miza relaţională (jocul de seducţie), miza normativă (sistemul minim de reguli împărtăşite). Comunicarea adeseori plasează individul în situaţii de comunicare paradoxală, de incongruenţă perturbatoare, pasivizantă: este liber să decidă / să aleagă, dar i se impun anumite produse, servicii şi comportamente. Comunicările de influenţare implică forţa de sugestie a cuvântului, dar şi intenţia de intimidare. Comunicările defensive funcţionează în sensul supraestimării potenţialului şi diminuării greşelilor. Comunicarea proiectivă este expresia proceselor care se desfăşoară în personalitatea individului, dezvăluindu-i viziunea despre lume.

Psihologia situaţiilor de comunicare abordează, sintetic, întâlnirea, comunicarea amicală / în familie, întâlnirea amoroasă / viaţa de cuplu, discuţia şi dialogul, interviul, negocierea, dialogul psihoterapeutic, prin prisma conceptelor ‘cunoscut / necunoscut’, ‘bine / rău’, ‘autentic / manipulativ’, ‘dominat / dominant’, identificarea socială / relaţională, efectul de întipărire al primelor relaţii / iubiri, reflexul de apărare etc.

Autorul stabileşte adevăruri incontestabile referitoare la actele de comunicare:

 • „Sensul se naşte totdeauna dintr-o relaţie cu ceva.“ (15);
 • „Aparatul psihic este conceput ca un «organizator» al comunicărilor.“ (20);
 • „Unii indivizi sunt prizonieri ai modului lor de a se comporta faţă de ceilalţi.“ (31);
 • „Schemele de interacţiune pot fi identificate întrucât, cel mai adesea, sunt repetitive.“ (34);
 • „Comunicarea este aşadar o punere în scenă oarecum rituală a problemelor privitoare la «stările interne ale eului».“ (38);
 • „«Comunicarea patologică» este un ansamblu de tranzacţii stereotipe la care subiectul nu poate să nu apeleze într-un ansamblu de situaţii care prezintă o analogie cu o situaţie marcantă din copilăria sa.“ (38-39);
 • „Orice fiinţă există doar prin relaţiile pe care le întreţine cu alţi ‘actori’.“ (40)
 • „‘Comunicarea’ unuia sau altuia dintre actori se mulează aşadar pe forma care îi este oferită de sistem.“ (50-51);
 • „Principala funcţie a comunicării este construirea unei lumi intersubiective ce serveşte drept fundament intercomprehensiunii şi deci vieţii colective.“ (71);
 • „Comunicarea este menită să schimbe starea lumii, indiferent dacă este vorba despre reprezentări sau relaţii.“ (69);
 • „Comportamentul uman devine deci fundalul studiului comunicării umane.“ (79);
 • „În orice situaţie de comunicare interumană, fiecare actor interpretează un rol menit să-i asigure în final controlul situaţiei, altfel spus capacitatea de a se face recunoscut în rolul său“ (80);
 • „Frica este unul din modurile importante de conştientizare a celuilalt.“ (82);
 • „‘Stilul propriu’ de comunicare al unui individ va fi deci modul său personal de a utiliza şi combina limbajul şi paralimbajele.“ (86);
 • „Prin intermediul fiecărei relaţii cu mama sa şi, mai general, prin relaţiile cu familia, copilul primeşte o ‘definiţie’ a lui pe care îi este greu să o respingă dată fiind forţa relaţiei afective şi a dependenţei sale.“ (92);
 • „O relaţie între două persoane poate fi atât de puternică încât una devine ceea ce cealaltă aşteaptă ca ea să fie.“ (92-93);
 • „Comunicarea este o chestiune de încredere.“ (102);
 • „În cazul copiilor, numeroase tulburări de identitate sunt ‘fabricate’ de părinţii lor care le propun concomitent prin vorbele şi modurile lor de a acţiona definiţii contradictorii despre ei înşişi.“ (109);
 • „În situaţiile de testare, indivizii au reacţii de minciună, inhibiţie, seducţie, devalorizare-respingere a instrumentelor de testare etc.“ (133);
 • „Recunoaşterea în Celălalt a propriului Eu-ideal declanşează o identificare de aspiraţie: Celălalt-iubit posedă calităţile sau felurile de a fi pe care aş vrea sau aş fi vrut să le am. Cucerirea lui ar echivala cu posedarea acestui ideal, fapt care se dovedeşte foarte atrăgător.“ (197).

Fundamentarea psihologică a procesului de comunicare totală dezvăluie mecanismele complexe ale gândirii şi acţiunii individului şi colectivităţilor umane, prevenindu-ne asupra multitudinii situaţiilor când comunicarea umană se dovedeşte, din nefericire, „bolnavă“.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top