Carte

Dialoguri privilegiate

Oază de confort spiritual.Dialoguri privilegiate vol.III

Un gen mai puţin întâlnit în peisajul literaturii contemporane, da, am scris literatură, pentru că, deşi se referă la domeniul jurnalistic, apariţia unor interviuri pretenţios, cu înalt rafinament elaborate şi prezentate cu o eleganţă mai puţin obişnuită, au ca instrument de operare abordarea literar-artistică şi sociologică a dialogurilor.

Prestigioasa editură CONPYIS, a scos de curând, de sub tipar, sub consacrata semnătură a eruditei Maria Diana Popescu, al treilea volum din seria intitulată sugestiv, DIALOGURI PRIVILEGIATE, o dezbatere de opinii estetico-literare, scriitură ce poate fi definită contact între culturi, preocupări şi oameni.
Acest al treilea volum, firesc şi evolutiv, se detaşează de restul seriei,  oferind cititorilor prilejul de a intra într-o lume nonconvenţională, lumea de dincolo „etaloane”  şi orânduieli deşarte.Dialoguri privilegiate vol III

 Descoperitoare de noi universuri şi atragerea acestora spre universul propriu, creatoare de inedit, Maria Diana Popescu este un autentic „compozitor”, adept al onestităţii, caracterizat prin polivalenţă, prin harul jurnalistului „maximus”, capabil să valorifice augural parteneriatul interactiv cu intervievatul, printr-o abordare densă, plină de originalitate ce vizează o arie largă, de la  teme consacrate, la subiecte de mare delicateţă jurnalistică. Cititorul va remarca, cu uşurinţă, o nativă hărăzită cu ştiinţa culturii lexicale, educate şi pline de rafinament; cu ajutorul lor MDP realizează veritabile bijuterii ale alchimiei interogaţiei, cu bogate reverberaţii, ce conferă interviului un aer de certă originalitate.

Elementul realist şi exactitatea „matematică”  a întrebărilor se îmbină în mod armonios cu elementul  liric, prin apelul, la modul figurativ, al reprezentării în sensul stăpânirii şi valorificarii, cu maximă eficienţă a informaţiilor.

Practicând un stil propriu, caracterizat printr-un  control subtil, inteligent şi o surprinzătoare  mobilitate jurnalistică, MDP reuşeşte, prin revelaţii cu care panoramează, direcţionează şi recompune dialogul, în funcţie de atitudinea partenerului, în sensul de a obţine un maxim de sugestivitate şi un aer viabil să capteze atenţia partenerului de dialog, motivaţia rămânând, în mod cert, în memoria afectivă” a cititorului. Formele condensate de intervievare, aparent antagonice, ca gândire, dar potenţate de tehnica psihologiei proprii, se îmbină armonios cu atmosfera dialogului, emanând, în egală măsură, diversitate şi unitate. Coerenţa percepţiei se manifestă prin excelentul echilibru întrebare-răspuns, lăsând libertatea intervievatului să brodeze pe „osatura” de ea creată. Tendinţă parcimonioasă, uneori austeră, alteori, cu o indicibilă notă de diafan,  direcţionează formularea întrebărilor spre o maximă expresivitate.

 Seria volumelor „DIALOGURI PRIVILEGIATE” constituie o OAZĂ DE CONFORT SPIRITUAL cu parfum revolut, aparţinînd valorilor autentice şi creatorului de fumos. Omul de litere, jurnalista Maria Diana Popescu este dotată cu remarcabile şi de nepreţuit calităţi: har, dăruire altruistă, profesionalism şi nivel spiritual de înaltă ţinută, distincţie şi rafinament… Toate acestea permit situarea sa printre valorile atutentice ale scriitorimii şi jurnalisticii româneşti, şi nu greşesc afirmând, printre valorile internaţionale ale genului.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top