Carte

Biblia si al treilea razboi mondial

Un mic rezumat al lucrării Biblia şi Al Treilea Război Mondial, publicată – o în anul 1992 (Editura Romfel, Bucureşti).

Biblia vorbeşte despre o serie de conducători politici si religioşi care vor exista pe scena istoriei înaintea începerii unei noi conflagraţii mondiale.  În cele ce urmează voi face un mic rezumat al lucrării Biblia şi Al Treilea Război Mondial, pe care am publicat – o în anul 1992 (Editura Romfel, Bucureşti). Recomand şi cartea Agonia Bătrânei Planete (The Late, Great Planet Earth) de Hal Lindsey şi  C. C. Carlson.

Pentru început câteva informaţii despre Israel, primite de profetul Daniel de la un elohim/anunnaki, „omul Gavriil, care a venit repede în zbor iute” (Daniel 9:21);  „Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale cele sfinte (Ierusalimul – n.a.) … până la ungerea Sfântului sfinţilor (Mesia Isus/Enlil – n.a.).    Să ştii că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pâna la Unsul (Mesia Isus/Enlil – n.a.), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni, apoi timp de şasezeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou… După aceste şasezeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit (Răstignirea lui Mesia Isus/Enlil – n.a.) şi nu va avea nimic (apariţia Sa înaintea ucenicilor într-un nou corp, de elohim/anunnaki – n.a.). Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi sfântul Locaş (distrugerea celui de Al Doilea Templu de către romani – n.a.)” ( Daniel 9:24-26).

Această perioadă de 70 de săptămâni de ani reprezintă un total de 490 de ani. Se împarte în trei faze:

1.    prima fază de 7 săptămâni, 49 ani, timp în care a fost reconstruit Ierusalimul. Această parte a proorociei este descrisă în cărţile Neemia şi Ezra din Vechiul Testament şi s-a petrecut în jurul anilor 450 – 400 î.Chr. Porunca pentru rezidire a fost dată în 450 î.Chr., iar rezidirea a durat aproximativ 50 de ani.
2.    A doua fază are 62 de săptămâni, adică 434 de ani. Cele două etape care însumează 483 de ani se termină odată cu plecarea lui Mesia Isus/Enlil pe Planeta Zeilor (450 î.Chr. – 33 d.Chr.). Între săptămânile 69 şi 70 se introduce o perioadă nedeterminată.
3.    A treia fază cuprinde o săptămână, adică 7 ani, şi se referă la întregul pământ, la mijlocul ei începând un nou război mondial . Să o analizăm: „El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti, va veni unul care pustieşte” (Daniel 9:27).

Foarte mulţi cercetători ai profeţiilor biblice cred că la începutul acestei perioade de 7 ani evreii îşi vor construi Al Treilea Templu, după care „El” (Anticristul) îi va împiedica să-şi oficieze cultul şi le va distruge altarul. Deoarece locul unde ar putea fi construi Al Treilea Templu  este ocupat (momentan), propun o altă interpretare:

•    „El” = Poporul american/ Partidul Republican/ presedintele G. W. Bush/ sprijin puternic pentru Israel.
•    Legământul trainic cu mulţi = Coaliţia antiirakiana, Ocuparea Irakului, 2003-2004.
•    Jumătatea săptămânii = 2007-2008.
•    Încetarea jertfei şi a darului de mâncare = Poporul american/ Partidul Democrat/ Viitorul Preşedinte al SUA/ sprijin slab pentru Israel.
•    Unul care pustieşte = coaliţia ruso-arabă îndreptată împotriva Israelului, care se va forma, probabil, dacă  evreii vor distruge centralele nucleare ale Iranului.
•    Finalul săptămânii = 2011-2012 , coincide şi cu evoluţia planetei Eris/Nibiru prin sistemul nostru solar.

Câteva profeţii împlinite deja, despre Irak: „Trimit împotriva Babilonului (Irak – n.a.) nişte vânturători care-l vor vântura (helicoptere – n.a.) …  vor veni din toate părţile asupra lui, în ziua nenorocirii (coaliţia multinaţională  – n.a.) … Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat (rezoluţiile ONU premergătoare atacurilor coaliţiei – n.a.) … pedeapsa lui a ajuns până la ceruri şi se înalţă până la nori (fumul exploziilor – n.a.) … te voi umplea de oameni ca nişte lăcuste” (Ieremia 51:2, 6-7, 9, 14).

Câteva profeţii despre coaliţia ruso-arabă contra Israelului: „Gog din ţara lui Magog … domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului (în Geneza 10:2 se menţionează faptul că Gomer, Tubal, Meşec sânt fiii lui Iafet, unul dintre fiii lui Noe, care au întemeiat grupul nordic de popoare – n.a.) … împreună cu tine … cei din Persia (Iran – n.a.), Etiopia şi Put (vechea denumire a Libiei – n.a.) … în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării (Israel – n.a.), ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie (Al Doilea Război Mondial, Holocaustul  – n.a.), vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii (între anii 70 d.Chr. – 1948 d.Chr – n.a) … vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara” (Ezechiel 38:1-9, 16).

În lupte vor fi antrenate şi ţările asiatice: „Apa lui a secat (Eufrat – construirea de poduri miltare – n.a.), ca să fie pregatită calea împăraţilor de la răsăritul soarelui” (Revelaţia  16:12). Luptele cele mai grele se vor desfăşura în zona Meghido (Armaghedon): „locul care pe evreieşte se cheama Armaghedon” (Revelaţia 16:16). Meghido (Armaghedon)  este situat la 16 km. vest de Nazaret, pe şoseaua principală dintre Asia şi Africa. Este o câmpie înconjurată de munţi, cu o lungime de 35 km şi o lăţime de 25 km. În traducere înseamnă „Muntele masacrului” sau „locul unei mari mulţimi”. Napoleon, ajuns acolo,  amintindu-şi de profeţia biblică, a spus: „Toate armatele lumii ar putea manevra aici într-o luptă!”.

Pierderile evreilor  vor fi mari: „În toată ţara, zice Domnul (Yahweh/Anu – n.a.), două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne… vor chema Numele Meu … îi voi asculta” (Zaharia 13:8-9). „Voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine,  pe care l-au străpuns (referire clară la Mesia Isus/Enlil şi Răstignirea Sa  – n.a.); Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu” (Zaharia 12:10).

Corelând revenirea lui Mesia Isus/Enlil cu existenţa pe pământ a unui lider religios puternic – Papa şi Vaticanul, Biblia spune: „Nimeni să nu vă amăgească … căci nu va veni (Mesia Isus/Enlil – n.a.) înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii (omul păcatului), potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte «Dumnezeu» sau de ce este vrednic de închinare … dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesalonicieni 2:3-4).

Despre pagânismul Vaticanului şi crimele comise, câteva cuvinte ale lui Ernest Renan,  din Viaţa lui Isus: „În numele lui Isus, timp de secole, s-au chinuit şi omorât gânditori tot atât de nobili ca şi el … Isus nu este vinovat de aceste rătăciri. El nu putea prevedea că, cutare popor cu mintea rătăcită îl va concepe ca pe un înfricoşator Moloh, lacom de carne arsă. Timp de secole, episcopii au fost prinţi şi Papa a fost rege. Imperiul pretins al sufletelor s-a arătat în diferite rânduri ca o înfricoşatoare tiranie, întrebuinţând ca să se menţină, tortura şi rugul; dar va veni ziua în care … domeniul celor sufleteşti va înceta să se mai numească «putere», pentru a se numi «libertate»”.

Încheierea conflictului se va face prin apariţia navelor elohimilor/anunnakilor: „Domnul (Yahweh/Anu – n.a.) se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri … muntele Măslinilor se va despica la mijloc (o companie petrolieră a descoperit o falie gigantică pe direcţia est-vest care trece chiar prin centrul Muntelui Maslinilor – n.a.)  … se va face o vale foarte mare … veţi fugi în valea munţilor Mei (loc de adăpost pentru evrei – n.a.) … şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El! … Domnul va fi împărat peste tot pământul!” (Zaharia 14:3-5,9).

Despre soarta invadatorilor si armele elohimilor/anunnakilor doar câteva referiri: „Le va putrezi carnea stând în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură (arme nucleare – n.a.) … Domnul va trimite o mare învălmaşală între ei (arme psihologice – n.a.) … vor ridica mâna unii asupra altora” (Zaharia 14:12-13). „Spune lui Gog … îi voi judeca prin ciumă (arme bacteriologice – n.a.) … printr-o ploaie torenţială (arme meteorologice – n.a.) şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, …şi peste popoarele cele multe , care vor fi cu el” (Ezechiel 38:14, 22). „Voi strânge toate popoarele  şi le voi coborî în valea lui Iosafat (Meghiddo – n.a.). Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împarţind între ele ţara Mea” (Ioel 3: 2). „Atunci se va arăta în cer Semnul Fiului Omului (Planeta Eris/Nibiru, Crucea – n.a.) … Fiul Omului venind pe norii (nave – n.a.) cerului … vor aduna pe aleşii Săi” ( Matei 24:30-31). „Iată, El (Mesia Isus/Enlil – n.a.) vine cu  norii (nave – n.a.), şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns” (evreii care îl vor recunoaşte drept Mesia – n.a.) (Revelaţia 1:7). „Noi cei vii … vom fi răpiţi în nori ( nave – n.a.) ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1  Tesalonicieni 4:17).

După încheierea războiului şi îndepărtarea planetei Eris/Nibiru de planeta noastră,  va avea loc revenirea pe pământ a elohimilor şi a oamenilor care au crezut în Yahweh/Anu şi Mesia Isus/Enlil şi începerea Împărăţiei de 1000 de ani. Câteva evenimente:

1.    „În acele zile, rasa sfântă şi binecuvântată va coborî din înălţimea cerului şi va trăi laolaltă cu fiii oamenilor” (Cartea lui Enoh, cap XXXIX). Astfel de evenimente au mai avut loc. În lucrarea A Douăsprezecea Planetă, Z. Sitchin scrie următoarele: „O tăbliţă aparţinând unei arhive din Uruk ne dă măsura pompei şi fastului care însoţeau venirea lui Anu … Zeii … formează o procesiune în faţa şi în spatele purtătorului sceptrului, apoi protocolul spune: «Apoi coboară către Slăvita curte,/ şi se întorc spre zeul Anu/ Apoi preotul purificării sfinţeşte sceptrul,/ şi Purtătorul sceptrului va intra şi se va aşeza»”.
2.    „Aşa vorbeşte Domnul «Mă întorc iarăşi în Sion şi voi locui în mijlocul Ierusalimului. Şi Ierusalimul va fi numit Cetatea Adevărului, şi muntele Domnului, Muntele cel Sfânt … Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi de fete, care se vor juca pe străzi … Iată, Eu voi salva pe poporul Meu” (Zaharia 8:3, 5, 7).
3.    „Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă (Al Treilea Templu – n.a.) şi un om stătea lângă mine (Yahweh/Anu – n.a.). Şi el mi-a zis: «Fiu al omului, acesta este locul scaunului meu de domnie; aici voi locui pentru totdeauna în mijlocul fiiilor lui Israel»” (Ezekiel 43:6-7).
4.    „Locuitorii cetăţilor lui Israel … vor arde şi vor da pradă flăcărilor armele … şapte ani vor face focul cu ele ( topitrea metalelor de la armamentul distrus – n. a.) … voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte” ( Ezechiel 39:9-11).

În timpul viitoarei Epoci de Aur vor fi, conform Bibliei, două clădiri simbol pentru omenire: Al Treilea Templu din Ierusalim şi Casa Poporului din România, a cărei simbolistică am prezentat-o în 1991, în lucrarea Biblia şi OZN-urile (Ed. SITI, Bucureşti). Deocamdată este construită doar aceasta din urmă. Voi arăta în continuare cum se încadrează în profeţiile Bibliei:

•    „Iată măsurile: înspre miazănoapte patru mii cinci sute de coţi (1 cot=0,60m; în Biblie unele valori sânt de zece ori mai mari. Deci sunt  270m – n .a.), înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute,  înspre apus patru mii cinci sute” (Ezechiel 48:16). Casa Poporului din Bucureşti este o clădire pătrată cu latura de aproximativ 270 metri, fiind ca mărime a doua construcţie din lume, după Pentagon .
•    „Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii” (Revelaţia 21:14).   Casa Poporului are 12 porţi, câte 6 de o parte şi de cealaltă a intrării.
•    „Şi iată că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era spre răsărit. Apa se cobora  de sub partea dreaptă a casei” ( Ezechiel 47:1). Casa Poporului are faţa orientată spre răsărit şi  în partea dreaptă este râul Dâmboviţa, care, dacă mergem la aproximativ 2 kilometri de clădire, în faţa ei, pare a ieşi de sub pragul casei,  dinspre răsărit.
•    „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie, şi se varsă în mare” (Ezechiel 47:8). Râul Dâmboviţa curge în sud-estul României, coboară în Câmpia Română, se varsă în Râul Argeş, iar acesta în fluviul Dunărea, care se varsă în Marea Neagră.
•    „Casa aceea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7). Casa Poporului (vechea şi cea mai cunoscută denumire a ei) va deveni un loc de închinare universal, o  Casă a Popoarelor. Menţionez faptul că în august 1998, în Bucureşti, a avut loc Reuniunea Internaţională „Oameni şi Religii”.
•    „Muntele casei Domnului (Al Treilea Templu – n.a.) va fi întemeiat … toate neamurile se vor îngrămădi spre el … vor zice … «să ne înveţe căile Lui … din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim Cuvântul Domnului. El (Mesia Isus/Enlil – n.a.) va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare (unelte agricole – n.a.); nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul” (Isaia 2:2-4). După un astfel de război devastator şi în prezenţa elohimilor este  firească dezarmarea generală.

„El ( Mesia Isus/Enlil – n.a.) va strânge pe exilaţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale Pământului” (Isaia 11:12). Dezastrele cauzate de război şi de trecerea Planetei Zeilor prin sistemul nostru solar, ca şi în situaţiile precedente, vor lăsa supravieţuitori pe Pământ. Lor li se vor adăuga cei răpiţi în navele elohimilor/anunnakilor, care vor reveni pe Terra.

Trezirea spirituală va fi mondială: „Şi pe străinii care se vor alipi de Domnul ca să-I  slujească şi să iubească Numele Domnului (Yahweh/Anu – n.a.), pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul (atât Isus cât şi ucenicii Săi păzeau Sabatul; (falsul creştinism inspirat din faptele lui Enki şi ale anunnakilor răzvrătiţi a introdus duminica drept zi de închinare – n.a.) ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la Muntele meu cel sfânt, şi-i  voi umple de veselie în casa Mea de rugăciune” (Isaia 56:6-7).

 După dispariţia falselor religii va fi doar închinarea stabilită de Yahweh/Anu prin Moise: „Şi multe popoare şi multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim … zece oameni din toate limbile pământului vor apuca pe un iudeu de poala hainei, zicând: «vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu (Yahweh – n.a.) este cu voi»” (Zaharia 8:22-23). 

Împăratul David spunea: „El (Mesia Isus/Enlil – n.a.) va face dreptate celor necăjiţi din  popor … El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu (Eufrat – n.a.) până la marginile pământului … toate neamurile îl vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul care n-are ajutor” (Psalmul 72). „Se va vedea şezând cu credincioşie, în casa lui David, un judecător, prieten al dreptului şi plin de râvnă pentru dreptate” (Isaia  16:5). „El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pâna nu va aşeza dreptatea pe Pământ” (Isaia 42:4).

Conducerea lui Mesia Isus/Enlil va fi categorică. Răutăţile nu vor fi tolerate: „În fiecare dimineaţa voi nimici pe cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi lucrătorii nelegiuirii” (Psalmi 101:8).

Pacea, dreptatea şi fericirea vor fi prezente în lume: „Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor … un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite” (Isaia 25:6). Pământul va fi îmbelşugat: „Va fi belşug în ţară … oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie … toate neamurile îl vor numi fericit” (Psalmi 72:6-17).

Contactul cu anunnakii/elohimii va duce la progresul ştiinţelor: „Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie …  Cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr” (Isaia 35:5-6; 65:19). Va fi şi o pace reală între evrei şi arabi: „Domnul îi va binecuvânta, zicând: «Binecuvântat să fie Egiptul … Asiria … şi Israel , moştenirea Mea!»” (Isaia 19:25).

Dr. Cristian NEGUREANU
Bucureşti

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top