Personalitati / Simboluri

Artur Silvestri “ sau tragismul unui scriitor care a inchis ochii cu imaginea Romaniei

 O să pornim la drum aşa, cu pieptul dezgolit în faţa alicelor de neascultare şi ridiculizare a ceea ce pe noi ne-a străbătut odată pentru totdeauna… ne-a traversat întreaga existenţă într-un moment tainic, insuflat de sfinţenia pământului nostru atât de bătătorit de întâmplări ciudate şi înfricoşător de pilduitoare?
Vom petrece nopţi întregi scriind pagini care nu vor vedea niciodată lumina tiparului într-o lume în care singura libertate interzisă este aceea de-a-ţi iubi rădăcinile, de-a-ţi evoca martirii, poeţii şi scriitorii de geniu ai neamului care te-a botezat c-un nume aproape interzis!
O să ne stingem timpuriu în calendar, foarte-foarte bătrâni în suflet, cotropiţi de o tristeţe sfâşietoare că nimic nu va mai fi la fel de curat şi aşezat la locul de Dumnezeu hotărât?
O să scriem până în clipa morţii noastre un veşnic testament de speranţă şi iubire pentru nişte oameni care e posibil să nu se mai nască vreodată?
Vom păşi mereu pe lângă ceilalţi cerşind icoana sufletelor lor dintru început? Dorinţa lor de bucurie curată, neamânată şi nemurdărită de nici un concept materialist?
Aşa vom face, fără îndoială, spun! Având în faţă exemplele scriitorilor români duşi către veşnicie printre care astăzi îl trecem şi pe aromânul Artur Silvestri!

Dumnezeu să te odihnească, truditorule întru cuvânt frumos!

Loredana Cristea

 

Artur Sivestri s-a născut în 1953 într-o familie de negustori aromâni (din partea mamei) şi de boieri olteni, din familia Iancu Jianu. Strănepot al Mitropolitului Tit Simedrea, ultimul mitropolit al Bucovinei (1945) izgonit de pe scaunul mitropolitan de la Cernăuţi de invazia rusă din aceea vreme.
După ce studiază Filologia la Bucureşti se specializează în Istoria Culturii la Sorbona (1979) şi în Arheologie în Italia (1981), “Trinity Bible Research Center”, University of Madras, India (1992); Doctor honoris causa la Institut d’Estudis Historics Medievals de Catalunya – Barcelona, Spania.
Scriitor român, istoric al civilizaţiilor, promotor cultural, editor, fondator al consultanţei imobiliare în România, întemeietor de organizaţii culturale şi cetăţeneşti, Artur Silvestri este o personalitate cu activitate excepţională pe tărâmul promovării valorilor autentic româneşti, scriitorul însuşi fiind pentru totdeauna acaparat de glasul sângelui românesc pe care-l simţea jelind doine bănăţene sau hăulind în dulce grai oltenesc, la fel cu tresăltarea inconfundabilă a horelor moldave sau imnurile cântate de 1 Decembrie!

Artur Silvestri este iniţiatorul proiectului ,,Noii geografii culturale’’, ale cărui efecte sunt resimţite şi recunoscute azi, prin publicarea şi încurajarea talentelor literare locale, apariţia de grupări şi publicaţii literare regionale prin care sunt scoase la lumnă condeie dăruite cu har. Pentru că în concepţia scriitorului, promotorului şi criticului Artur Silvestri a fi scriitor nu este o meserie ci o chemare la partea împărătească a zicerii spre zidire.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Articole Populare

To Top