Fiorii scânteiau magnetic şi umed
pe urmele buzelor tale..

Văzută de departe ca o explozie de linişte
Printre fabrici şi uzine ruginite

o explozie mută si oarbă, ca şi când toate păsările
şi-au aruncat de-odată cuiburile-n aer
cu penele sufocând încordarea

Îmbraţişarea a fost firească.

Şi doar tremurul inimii mele
Scurtcircuita felinarele stradale.

Când umbrele noastre se ţineau de mână.