Cui, Doamne, am fi fost acum

de nu veneai să ne îndrumi

şi nu ne dăruiai lumină

din candela acestei lumi,

 

când mii de ani n-au fost de-ajuns

din oameni negura s-alunge

şi-atâtea inimi mai ezită

renaşterea să şi-o câştige?!…

 

Dar Dumnezeu e Adevăr

azi ca şi ieri şi-n veci de veci;

de-aceea Lui îi mulţumim

că nu suntem nişte zevzeci

 

şi-n marea Lui milostivire

de preaputernic Făcător,

ne dă prilejul să-L cinstim

pe Fiul Său mult iubitor,

 

care-a murit în grele chinuri

şi-apoi pe moarte a călcat,

ca oamenii model să-L aibă

când spun Hristos a înviat!