geamurile-
înfoindu-şi penele de sticlă,
lasă
tăcerea
să le limpezească gândurile-

fluturi de praf
alunecă
în sclipitoare arce
de-a lungul
caselor.

geamurile-
înfoindu-şi penele de sticlă,
lasă
tăcerea
să le limpezească gândurile-
ca o ploaie de vară multaşteptată.

vorbele-n muguri
foşnesc pe ramuri.

din crisalidele viselor, întâmplărilor, suferinţelor:
poeme scrise pe aripi de mătase
acoperă goliciunea lui
Noe.