(dăm timpul înapoi)


las poarta descuiată
nu mă tem
n-o să tâlhărească nimeni o inimă
cât o colibă


aţâţ focul să duduie soba
pereţii să se destindă
şi lumina să nu mai tremure
în colţul întunecat


pregătesc masa
în timpul acesta cuptorul
înghite hulpav plăcinta
aerul are gust de miere


tresar un roi de fluturi
dintr-odată
s-a cuibărit în mine


scârţâie toamna
în uşa mea


cuprinde-mă
şi hai să întoarcem ora
împreună


(30 oct. 2010)