(pe apă)

neagră
integrală
abia scoasă din cuptorul oraşului
lângă marea cană cu apă
pe un ştergar din nori de borangic
cu motive
soare flăcăruie
pâlpâie în candela apusului
dând de pomană nelinişti

un pescăruş ciuguleşte
firimiturile

(7 august 2010)