φ = 006o37’S

λ = 033o58’W

 

Alberta. Pe punţi, polipi şi alge,

chefalul galben şi rândunica ;

stânjenitor, bucăţi de bordaj

dezveleau osatura,

trepte străjuite de sidefaţi,

primejdioasă încordare.

 

Nu este ademenit decât ceea ce se destramă

din spiritul destinului

şi numai potrivit slăbiciunilor dintâi.

 

Ca nişte nori încărcaţi de mânie,

zorii răbufneau în adânc

redescoperind ceea ce se crezuse

împovărare într-o rigidă xilogravură.

 

Nimic nu este acuzat că ar fi,

nimic diafan ori miraj,

un punct liniştit, în ciuda altor lucruri,

eroare, pur adevăr.

 

Rechini nereuşiţi închideau hublourile

cu durerea tandreţii de-a preveni.

 

Ameţitoare lumină .

Cei care încă stăteau în picioare,

cu orizontul nehotărât,

deveniseră cunoscătorii

unei largi respiraţii.

 

Nu ar fi fost indicat să se cânte

”cincisprezece erau pe lada mortului,”

prieteni şi duşmani,

păzeau masa plină cu iluzii,

iar deasupra lor,

tambuchiuri deschise larg

să iasă fumul de pipă.

 

La schelă, mesagerul

născut din cupola divină

pe vii cheamă, fulgerele frânge.