apus

 

apune soarele în tăceri abstracte
adâncindu-se în respiraţii de culori primare,
universul se nuanţează în parfum de
treceri ale clipelor pătimaşe.

se cântă miezul nopţii în rime albe
de greieri rătăciţi prin tei înfloriţi,
se mişcă visul în sensul universului
furios atomic apunând dorinţa.