val de val devale
curgere de cale
unde amîndoi
pus-am de-un altoi
s-a născut stejar
cu sclipiri de jar
 

s-a deschis abis
unde astăzi ni-s
venele ieşite
ochii din orbite
 
picuri an de an
peste noi
ocean.