Gară pustie / Liliac


 

GARĂ PUSTIE
 
în mausoleul pustiu al gării – ignorând
paiele zburătoare-ale câmpiei dintre
linii – se furişează
bănuitor – un
asimetric  – câine cenuşiu
 
cerul – gură de rechin
larg căscată – îl
caută – febril – cu
înverşunare:
 
până şi umbra jerpelită a
unui câine – poate pune în
pericol – capodopera
neantului
 
***
 
LILIAC
 
scăpărând misterios – maliţios:
liliacul – cutie cu
bijuterii
 
acest animal purtând blana tuturor
constelaţiilor primăverii – s-a suit
dintr-un singur salt – pe ramura
arcuită – a cerului
 
…şi cuvântează – voltaire-ian şi
vaticinar!
 
***