Eşti unicornul meu de beznă albă,
iar norilor la gât le-om prinde salbă
bezmetică – picioarele de zână
ce minţile învârtejescu-ţi, până
când arsă nemurirea, în spirală,
sub vraja lor se va părea banală…
Eşti unicornul meu salvat de lună –
prin meşteşug de grai va să apună,
sub dezmierdare aprigă, şi coasa,
şi ura răs-mustindă – iar Frumoasa
va respira la pieptul tău-cunună:
Acasa ei cu Tine-i. Împreună.